Overvloed Magazine Nr. 3

(oktober 2019)

Het derde - en tevens laatste - Overvloed Magazine heeft als thema: 'Oogsten'. 

Het is mooi geweest. Na een magazine dat in het teken stond van het planten van zaadjes voor de Beweging van Overvloed en een volgend magazine waarin aandacht werd besteed aan de manier waarop de Overvloedbeweging langzaam volwassen werd, staat dit magazine in het teken van het oogsten van Overvloed. Hiermee wordt een trilogie voltooid. Echter, met de Beweging van Overvloed is het nog lang niet klaar. Sterker nog, we beginnen pas! De afgelopen jaren is het woord Overvloed in en om de Dimence Groep veel gevallen. Overvloed heeft stof doen opwaaaien en bracht mensen in beweging. In dit magazine is te lezen dat dat niet zonder resultaat is gebleven. Veel mensen van buiten en binnen de Dimence Groep hebben hun kennis, ervaring, kwaliteiten en ruimten gedeeld op een manier die verder ging dan hun rol als cliënt, patiënt, naaste, vrijwilliger, medewerker of burger. Veel plezier toegewenst bij het lezen van de artikelen in dit magazine.

Lees hier het Magazine van Overvloed nr. 3