Position Paper: Duidelijk over mensen met verward gedrag

(november 2016)

Verwarde personen, of liever verward gedrag, is van alle tijden. Toch is de aandacht voor verward gedrag de afgelopen jaren sterk toegenomen.
Hoewel wij ons realiseren dat er bij verward gedrag in ons werkgebied al snel een beroep zal worden gedaan op Dimence Groep (immers verward gedrag roept nu eenmaal associaties op met de ggz en onze organisatie is 24/7 bereikbaar) is het wat ons betreft belangrijk om duidelijk te zijn over wat wij wel en wat wij wel en niet bij kunnen dragen aan het verminderen van overlast als gevolg van verward gedrag. Door in een Position Paper antwoord te geven op een aantal vragen willen we hierover duidelijkheid geven.
Als bijlage: een factsheet van het Trimbos Instituut.