Programma symposium Somatiek, 29 oktober 2019

 

12.00-12.45Inloop, lunch
 
12.45-13.15Ontvangst en opening door dagvoorzitter Bas van Wel (psychiater, directeur zorg, Dimence)
 
13.15-14.00Lezing ‘Lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen’ door Wiepke Cahn (hoogleraar Lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen en hoofd van het zorgprogramma Lijf & Leven van het UMC Utrecht).
Mensen met een (ernstige) psychiatrische aandoening leven ongeveer 15-30 jaar korter dan de algemene bevolking. Verschillende factoren zoals de organisatie van zorg, overlappende etiologische factoren tussen psychiatrische en somatische aandoeningen, bijwerkingen van medicatie en leefstijl factoren, dragen bij tot deze verminderde levensverwachting. Tijdens deze lezing wordt ingegaan op de samenhang van psyche en soma (of is het niet tijd om deze tweedeling eens op te heffen?). Recente kennis, vergaard uit zowel fundamenteel wetenschappelijk onderzoek als klinisch onderzoek, zal worden gepresenteerd. Tevens zal de leefstijl diagnostiek en hoe die in de psychiatrische praktijk kan worden vormgegeven aan bod komen. Tenslotte zal behandeling van de psychiatrische klachten door een lichamelijke aanpak worden besproken. Namelijk beter in je lijf, beter in je hoofd!
 
14.00-14.30Lezing ‘Clientperspectief: lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen’ door Jasper Wagteveld (voorzitter van de cliëntenraad van Dimence, en ambassadeur van de vereniging autisme (NVA))
Een reflectie vanuit cliëntenperspectief op kansen en belemmeringen. In deze interactieve lezing wordt ingehaakt op de lezing van Wiepke Cahn en zal de meerwaarde van co-creatie en shared-decision making binnen de ggz (en specifiek de somatiek) worden besproken.
 
14.30-14.45Verplaatsen naar workshopronde 1 / Pauze
 
14.45-15.30Workshop ronde 1
 
15.30-15.45Verplaatsen naar workshopronde 2 / Pauze
 
15.45-16.30Workshop ronde 2
 
16.30-16.45Verplaatsen naar centrale ruimte
 
16.45-17.00Sluiting door Paul van Dalen (psychiater, divisiemanager zorg Ouderen ggz, Dimence) en Melissa Chrispijn (psychiater in opleiding en senior-onderzoeker, Dimence)

 

Bekijk de workshops

 

Meld je aan voor het symposium

 

Informatie symposium