Publicaties

(oktober 2019)

Het derde - en tevens laatste - Overvloed Magazine heeft als thema: 'Oogsten'. 

Het is mooi geweest. Na een magazine dat in het teken stond van het planten van zaadjes voor de Beweging van Overvloed en een volgend magazine waarin aandacht werd besteed aan de manier waarop de Overvloedbeweging langzaam volwassen werd, staat dit magazine in het teken van het oogsten van Overvloed. Hiermee wordt een trilogie voltooid. Echter, met de Beweging van Overvloed is het nog lang niet klaar. Sterker nog, we beginnen pas! De afgelopen jaren is het woord Overvloed in en om de Dimence Groep veel gevallen. Overvloed heeft stof doen opwaaaien en bracht mensen in beweging. In dit magazine is te lezen dat dat niet zonder resultaat is gebleven. Veel mensen van buiten en binnen de Dimence Groep hebben hun kennis, ervaring, kwaliteiten en ruimten gedeeld op een manier die verder ging dan hun rol als cliënt, patiënt, naaste, vrijwilliger, medewerker of burger. Veel plezier toegewenst bij het lezen van de artikelen in dit magazine.

Lees hier het Magazine van Overvloed nr. 3(juni 2019)

In dit Bestuursverslag kijken we terug naar 2018 en werpen we een korte blik op de toekomst.

Er zijn veel ontwikkelingen die we doormaakten. Zo formuleerden wij onze ambities van heden tot 2023, beleefden we de start van ons visiedocument ‘Technologie brengt mensen dichter bij elkaar’ en bundelden wij de krachten samen met drie andere ggz-instellingen in een samenwerkingsverband
genaamd Volante. En tot slot leverden wij onze bijdrage op een aantal belangrijke onderwerpen op landelijk niveau zoals de nieuwe bekostigingsstructuur en de Wet verplichte ggz.

Ook zijn intern bij de Dimence Groep belangrijke stappen gezet in de samenwerking en verbinding tussen de verschillende stichtingen.

Lees hier het Bestuursverslag 2018.(september 2018)

Het tweede magazine van Overvloed heeft als thema: 'Overvloed zit in iedereen'.

De Beweging van Overvloed is een beweging van en voor patiënten, cliënten, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen binnen de Dimence Groep. De beweging is gebaseerd op de overtuiging dat we meer bereiken door onze kennis, ervaring, gebouwen/ruimte en talenten met elkaar te delen. Naast het lef om te delen, vraagt dit ruimte om te experimenteren, nieuwsgierig te zijn naar elkaar en te handelen vanuit gelijkwaardigheid. Onder het motto: "Overvloed deel je' stimuleren we elkaar, niet alleen om met elkaar te praten, maar ook om te DOEN!
Op deze manier hopen we meer te betekenen voor de samenleving. Een samenleving waar we middenin willen staan.

Lees hier het Overvloed magazine, nr. 2(juni 2018)

Op 13 april 1943 zijn door de Duitsers dertien joodse patiënten van het terrein van Brinkgreven weggevoerd en gedeporteerd naar Westerbork. Allen zijn uiteindelijk vermoord: elf in Sobibor op 23 april, één in Sobibor op 30 april, en één van hen in Auschwitz op 23 september van datzelfde jaar 1943.
Tot nu toe is door de jaren heen aan dit gebeuren weinig aandacht besteed en onder andere de Dimence Groep (waar Brinkgreven onder ressorteert) vindt dat het tijd is om dit alsnog te doen. In 2018 wordt er daarom voor elke weggevoerde patiënt een struikelsteen gelegd op het terrein van Brinkgreven. Het is in dat jaar precies 75 jaar geleden dat de patiënten weggevoerd en vermoord zijn.
Twee leden van de werkgroep Struikelstenen in Deventer en een oud-werknemer van Brinkgreven hebben zich intensief beziggehouden om het verhaal boven water te krijgen. Zij hebben veel persoonlijke gegevens verzameld over de betreffende joodse mensen en deze zijn daarmee uit de anonimiteit gehaald en hebben als het ware weer een gezicht gekregen.

Bekijk hier de folder.
 (oktober 2017)
Maak kennis met de beweging van Overvloed.

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze werkwereld en ook de komende jaren zal dit zo blijven. Als Dimence Groep zijn we er tot nu toe goed in geslaagd om te participeren op alle ontwikkelingen. Dit maakt dat het goed is om ook actief met elkaar na te blijven denken over alles wat er om ons heen gebeurt en wat dit voor onze patiënten, cliënten, vrijwilligers en klanten betekent, en daarmeee ook voor onze organisatie. Daarbij blijft het ook van belang om te blijven investeren in de samenhang en verbinding tussen de stichtingen van de Dimence Groep. Om deze redenen is het zinvol en zelfs nodig om nu te gaan werken aan een insprirrende visie over de nabije toekomst.

Lees verder in het Overvloed magazine.(oktober 2017)
Welkom, dit is het huis van de Dimence Groep. Ons huis bestaat uit verschillende kamers. Kamers die weergeven waar wij als organisatie voor staan. Wij vertellen dat aan de hand van filmpjes, animaties en beelden. Het huis geeft onze successen weer en geeft aan waar we trots op zijn.
Struin gerust rond en snuffel in onze kasten. We horen graag wat u ervan vindt.
 (september 2017)
In de Stentor van 21 september 2017 is een artikel gewijd aan de oudste fotoverzameling van het vroegere Brinkgreven in Deventer. De directeur van Brinkgreven liet patiënten fotograferen om te laten zien hoe vooruitstrevend zijn psychiatrisch ziekenhuis was.

Het fotomateriaal is nu te vinden in de beeldbank van het stadsarchief van Deventer.(september 2017)
Als u deze Verbinding leest, ligt 2016 al geruime tijd achter ons. Zoals elk jaar geven wij aan de hand van verhalen vanuit de verschillende sitchtingen weer wat 2016 kenmerkte. Alle verhalen uit 2016 kunt u lezen op onze website verbinding.dimencegroep.nl. We hebben de mooiste verhalen voor u gebundeld in deze editie.

In de bijlage treft u een PDF-bestand aan dat u kunt downloaden.
Wilt u een gedrukte versie ontvangen? Vraag die dan aan bij Margreet Hiddink (secretaresse ondersteunende dienst Dimence Groep), via m.hiddink@dimencegroep.nl.Op Brinkgreven, Nico Bolkesteinlaan 1 te Deventer zijn twee wandelroutes door het park.

Veel wandelaars ontdekten al de schoonheid van Brinkgreven. Anderen zijn wellicht nog wat onbekend met het park 'achter de witte kuizen'.
Wij brengen daarin graag verandering met deze wandeling door de zorg in het groen. Genietend van de rijke natuur en historische gebouwen, krijgt u op 15 punten een beeld van de geestelijke gezondheidszorg die we onze cliënten bieden. We geven u soms een beeld van het verleden of een blik in de toekomst.
Veel wandelgenot en bijzondere momenten gewenst.

Hieronder vindt u de brochures.

 

 (juni 2017)
Op 6 juni verscheen in Trouw het artikel over ‘Meten is weten’ in de ggz.  De medische wereld meet het effect van behandelingen. Waarom niet in de ggz?, vragen Aartjan Beekman en Bram Berkvens.
Er zijn twijfels aan het nut van vragenlijsten bij behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Trouw berichtte over de wijze waarop ggz-organisaties gegevens over de uitkomsten van behandelingen opslaan en delen en de privacy zouden schenden. Volgens de auteurs is het meten van de effectiviteit van behandelingen echter essentieel. Lees verder ….
 (mei 2017)

Benchmarken in de ggz staat de afgelopen tijd veel in de belangstelling. Erik de Groot, ROM-coördinator bij de Dimence groep, schreef samen met anderen een hoofdstuk in het boek ‘Behandeluitkomsten – bron voor kwaliteitsbeleid’.  

                                           
In essentie is benchmarken ‘jezelf verbeteren door te leren van vergelijken met anderen’. De auteurs adviseren zorgaanbieders om zelf te starten met intern benchmarken, waarbij teams of kringen van elkaars uitkomsten leren. Uitkomsten van behandelingen worden gemeten met ROM. Het gaat echter niet alleen om de uitkomsten van behandeling. Goede behandeluitkomsten zijn wenselijk, maar hebben aanzienlijk minder waarde als de behandelingen in vergelijking duur, intensief en langdurig zijn en niet tot tevreden patiënten leiden. Het gaat om een optimale samenhang te vinden tussen behandeluitkomsten, klantwaardering, duur en kosten.

De auteurs benadrukken dat benchmarken in de ggz alleen kan werken in een veilige context, waarin men niet (ver)oordeelt maar consequent het leren en verbeteren stimuleert. Benchmarken in de ggz is immers geen doel, maar een middel om te komen tot verbetering van behandelingen. 

Geïnteresseerd?
Kijk hier voor hoofstuk 5: Benchmarken vanuit het perspectief van de zorgaanbieder
 (februari 2018)

Het Kwaliteitsstatuut maakt inzichtelijk hoe de stichtingen van de Dimence Groep aan kwaliteitsaspecten van de zorg vorm en inhoud geven. Het statuut is vormgegeven op basis van het landelijk format dat tot stand is gekomen in overleg tussen verschillende veldpartijen en in juni 2016 werd vastgesteld door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het Kwaliteitsstatuut van de Dimence Groep is inmiddels geëvalueerd en bijgesteld. Ook Jeugd ggz maakt nu deel uit van het statuut.

Accepteer eerst de cookies

Voordat u video's op onze site kunt bekijken moet u eerst akkoord gaan met onze cookievoorwaarden.

Ja, ik ga akkoord Meer informatie


(december 2016)

In een serie interviews in het vakmagazine 'De Psychiater' interviewde de hoofdredacteur verschillende hoogleraren. Deze keer is hij in gesprek met prof. dr. Gerrit Glas, psychiater, A-opleider en filosoof. Het thema is net als de vorige keren: het gaat niet zo goed met de psychiatrie, niet goed met de psychiater. Hoe komt dat en wat kunnen we daaraan doen? Is het gebrek aan het broodnodige filosofische veldwerk?
Prof. dr. Gerrit Glas: ‘Het gaat mij om hoe je in, in plaats van achter je professionele rol persoon bent; en dat in allerlei contexten, ook niet-medische.’ 
Lees het gehele interview in De Psychiater.(november 2016)

Verwarde personen, of liever verward gedrag, is van alle tijden. Toch is de aandacht voor verward gedrag de afgelopen jaren sterk toegenomen.
Hoewel wij ons realiseren dat er bij verward gedrag in ons werkgebied al snel een beroep zal worden gedaan op Dimence Groep (immers verward gedrag roept nu eenmaal associaties op met de ggz en onze organisatie is 24/7 bereikbaar) is het wat ons betreft belangrijk om duidelijk te zijn over wat wij wel en wat wij wel en niet bij kunnen dragen aan het verminderen van overlast als gevolg van verward gedrag. Door in een Position Paper antwoord te geven op een aantal vragen willen we hierover duidelijkheid geven.
Als bijlage: een factsheet van het Trimbos Instituut.(oktober 2016)

Jaarlijks geven wij het magazine Verbinding uit. Een magazine vol verhalen, feiten en cijfers over dat wat de Dimence Groep sterk maakt: de verbinding tussen hulpverlener en cliënt, tussen collega's onderling en tussen organisatie en belanghebbende. De verhalen worden gecombineerd met informatie uit ons financieel jaarverslag.
 (april 2016)

Excellente Zorg is een project voor en door de verpleegkundigen en verzorgenden van de Dimence Groep. Zij werkten tijdens dit project samen in bijzondere trajecten, behaalden prachtige resultaten, creëerden een inspirerende werkomgeving en verbeterden de zorg. Deze vakmensen verdienen een plek in de spotlight, o.a. door middel van dit boek. Zij staan symbool voor al onze enthousiaste en gedreven hulpverleners. We hopen dat dit boek inspireert en uitnodigt tot gesprek.

 (december 2015)

Medewerkers van de hele Dimence Groep, maar ook patiënten en familie, werkten mee aan de totstandkoming van de corporate story. Het zijn de verhalen van deze mensen die samen het verhaal van de Dimence Groep vormen. Het resultaat is verwerkt in ‘Ons Verhaal: de best mogelijke versie van jezelf ontwikkelen. Het verhaal van de Dimence Groep’ en in een korte film. Het is de bedoeling om het aan elkaar door te geven en om met elkaar in gesprek te gaan over onder andere  passie, belevingen en wat je bezighoudt. We hopen dat dit boekje inspireert om verhalen te delen. Binnen en buiten het team, binnen en buiten de stichting. Intern en extern. Want onze verhalen mogen verteld worden en mogen gehoord en gedeeld worden.(juli 2015)

Een boekje over de totstandkoming van het pand Westerdok in Almelo. Het gaat over hoe betrokkenen het proces, van eerste schets tot ingericht pand, hebben beleefd. Veel mensen hebben samen hard gewerkt om in Almelo de ggz van de toekomst te realiseren: Westerdok, een gebouw vol innovaties en flexibel in haar vorm. Een gebouw waar met behulp van high tech oplossingen de beste zorg wordt verleend met passie en bezieling. En een gebouw waar iedereen zich welkom voelt, medewerker en patiënt.