Symposium ‘Hoe overleef ik de psychiatrie’

Dinsdag 29 oktober 2019

Het netwerk Somatiek (onderdeel van de divisie Ouderen ggz) organiseert een symposium over somatiek in de GGZ. Een middag waar we meer kennis op doen en aansluiten bij ontwikkelingen op het gebied van somatische screening en leefstijlinterventie.
Je doet inspiratie op tijdens de verschillende lezingen door o.a. Wiepke Cahn (hoogleraar Lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen en hoofd van het zorgprogramma Lijf & Leven van het UMC Utrecht). En er zijn diverse workshops, gegeven door collega’s van het netwerk Somatiek. Ook spreekt Pauline Dekker (longarts, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk) over de gevolgen van roken. Kortom, een middag waarop de noodzaak en belang van de juiste somatische zorg de aandacht krijgt die het verdient!

De achterstand in de somatische gezondheid van mensen met een ernstige psychische aandoening is groot. Met somatische screening en monitoring van medicatiegebruik kan een stap worden gezet naar preventie, snellere herkenning en meer tijdige behandeling van somatische problemen bij mensen met een ernstige psychische aandoening. Met aandacht voor leefstijl kunnen bekende risicofactoren voor somatische ziekten, die ontstaan als gevolg van een ongezonde leefstijl en medicatiegebruik, gunstig worden beïnvloed en somatische complicaties zo veel mogelijk worden voorkomen.

Hierover gaan we het hebben tijdens het symposium. Het zijn ontwikkelingen die voor iedereen belangrijk zijn. Wil je weten wat er allemaal landelijk en binnen Dimence gaande is en welke invloed dit heeft op jouw werk? Zoek je meer verbinding met je vakcollega's, extra verdieping en inspiratie? Meld je dan aan voor dit symposium!

Doelgroep:
Alle collega’s en betrokkenen die hun kennis over somatische zorg en behandeling willen verbreden en verdiepen.

Datum en tijd:
Dinsdag 29 oktober van 12.00 – 17.00 uur.

Locatie:
Deventer, terrein Brinkgreven, congreszaal De Steerne (gebouw 18).
Nico Bolkesteinlaan 1
7416 SB  Deventer 

Inschrijving
Inschrijving sluit op 8 oktober 2019 (of eerder indien het maximaal aantal deelnemers is bereikt).

Kosten
Aan deelname zijn voor collega’s en genodigden geen kosten verbonden. Voor externen wordt een bedrag van € 150,00 in rekening gebracht.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor psychiaters, klinisch- en gz-psychologen, vaktherapeuten, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen bij NVvP, FGzPT, RV (Register Vaktherapie), VSR en V&VN. De onderstaande accreditatie is inmiddels (update eind augustus) toegekend. Zodra de NNvP en het RV hebben gereageerd, wordt dit overzicht met toegekende punten aangevuld:

FGzPT: 4 punten

V&VN: 4 punten 

VSR: 4 punten

Organisatie
Netwerk Somatiek, onderdeel van de divisie Ouderen ggz, Dimence.

Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het secretariaat van management divisie Ouderen ggz, secr.managementouderen@dimence.nl.

Bekijk het programma

 

Bekijk de workshops

 

Meld je aan voor het symposium