Transfore

Transfore is een stichting voor forensische psychiatrie in Oost-Nederland. In de forensische psychiatrie worden patienten behandeld met psychiatrische problematiek, die grensoverschrijdend (delict)gedrag hebben vertoond of dreigen te vertonen. Doel hierbij is het verminderen van het recidiverisico en (dreigend) grensoverschrijdend gedrag en verhoging van kwaliteit van leven van patienten en naastbetrokkenen. Stichting Transfore kent veel dwarsverbanden met alle stichtingen van de Dimence Groep en met andere partners in het forensische veld en het veld van de geestelijke gezondheidszorg. Transfore heeft de ambitie om een brugfunctie tussen deze velden te vervullen en een bijdrage te leveren aan het vergroten van de maatschappelijke veiligheid.

Ben jij nieuwsgierig naar onze actuele vacatures? Kijk dan op www.werkenbijdimencegroep.nl.
Of ben je op zoek naar vrijwilligerswerk? Kijk dan op https://servicepuntvrijwilligerswerk.dimencegroep.nl/