Westerdok

(juli 2015)

Een boekje over de totstandkoming van het pand Westerdok in Almelo. Het gaat over hoe betrokkenen het proces, van eerste schets tot ingericht pand, hebben beleefd. Veel mensen hebben samen hard gewerkt om in Almelo de ggz van de toekomst te realiseren: Westerdok, een gebouw vol innovaties en flexibel in haar vorm. Een gebouw waar met behulp van high tech oplossingen de beste zorg wordt verleend met passie en bezieling. En een gebouw waar iedereen zich welkom voelt, medewerker en patiënt.