Wetenschappelijk Onderzoek Dimence Groep

Bij de Dimence Groep staat onderzoek hoog in het vaandel. We werken in verschillende samenwerkingsrelaties aan onderzoek gericht op diverse thema’s. De focus van het onderzoek van de Dimence Groep is gericht op het thema 'zelfregulatie en waarde georiënteerde zorg'.
De Dimence Groep heeft een Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) die de raad van bestuur adviseert over onderzoeksbeleid (prioriteiten) en over alle onderzoek aanvragen. Het onderzoek van de Dimence Groep concentreert zich in twee specialistische centra, die beide het TOPGGz-keurmerk hebben.

• Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (TOPGGz)
   Hoofd: mr. dr. Bram Sizoo
• Het Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen (TOPGGz)
   Hoofd: Anja Stevens, psychiater

Daarnaast is er onderzoek dat in samenwerking met partners buiten de Dimence Groep wordt opgezet en uitgevoerd. Belangrijke partners zijn het Rob Giel Onderzoekscentrum (RGOc), de Universiteit Twente, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Veel onderzoek vindt ook plaats onder auspiciën van één van de specialistische opleidingen (met name de opleiding tot psychiater, tot klinisch psycholoog, tot GZ-psycholoog en tot verpleegkundig specialist). Begeleiding van dit onderzoek gebeurt deels binnen, deels buiten de eigen instelling. Uiteraard werken er bij de Dimence Groep ook bevlogen onderzoekers die zich op individuele basis verdiepen in een wetenschappelijke vraag.

Een overzicht van al het onderzoek dat binnen de Dimence Groep plaatsvindt, of publicaties door Dimence Groep medewerkers vindt u op de website van de CWO

Meer informatie
Hebt u een initiatief voor een nieuw onderzoeksproject of wilt u samenwerken voor een bepaald onderzoek? Neem dan contact op met de Commissie Wetenschappelijke Onderzoek via onderzoek@dimencegroep.nl.
Klik hier voor informatie over het aanmelden van uw onderzoek.