Foto
Image
J.W. Boomkamp
Naam
De heer drs. J.W. Boomkamp
Functie
Voorzitter
Foto
Image
Friso de Roos
Naam
De heer F. de Roos
Functie
lid
Foto
Image
R.M. Kamphuis
Naam
Mevrouw drs. R.M. Kamphuis
Functie
lid
Foto
Image
M. Kinket-Breshamer
Naam
Mevrouw ir. M. Kinket-Breshamer
Functie
Vicevoorzitter
Foto
Image
A.J. Kleinlugtenbeld
Naam
De heer A.J. Kleinlugtenbeld MHA
Functie
lid
Foto
Image
Mariska Koster
Naam
M. Koster
Functie
lid

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid dat wordt uitgevoerd door de raad van bestuur. Ook ziet de Raad van Toezicht toe op een goed functioneren van de raad van bestuur. Daarnaast is de Raad van Toezicht belast met de benoeming, beoordeling, honorering en ontslag van de raad van bestuur.

De Raad van Toezicht heeft statutair de bevoegdheid om een aantal belangrijke besluiten van de raad van bestuur goed te keuren, zoals het meerjaren beleidsplan, de begroting en de jaarrekening.

Interview Raad van Toezicht - juni 2020

Interview met de voorzitter en vice-voorzitter (juni 2020): “Niet altijd zichtbaar maar wel dichtbij staand …”

Download

'Visie op toezicht houden'

Notitie van de Raad van Toezicht en raad van bestuur van de Dimence Groep waarin de toezichtvisie is uitgewerkt (2020). 

Download

Samenstelling en nevenfuncties RvT 2022

Download

Reglement Raad van Toezicht (aug. 2021)

Download