Lopende onderzoeken

Opleiding
Titel Hoofdonderzoeker Samenwerking Begin onderzoek Einde onderzoek
Shared Decision making maakt de cirkel rond Schilder, Vincent

Hogeschool Viaa Zwolle - Dimence

november 2021 januari 2022
Patiëntervaringen met Vaardighedenweb ASS Boer, Jos oktober 2021 oktober 2022
De attitude van psychologen ten aanzien van Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK): Staan vooroordelen evidence-based behandeling in de ggz in de weg? Spiertz, L.

Dimence en Mindfit

oktober 2021 december 2022
Positieve Gezondheid binnen Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Winklaar, Semilda oktober 2021 juni 2022
Fasen van het herstelproces bij patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening in de praktijk. de Graaf, Romy

Stadsklinieken Zwolle

september 2021 januari 2022
Fasen van het herstelproces bij patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening in de praktijk. Bruil, Mariëlle

Stadsklinieken Zwolle

september 2021 januari 2022
Mentaliseren Bevorderende Therapie voor Adolescenten (MBT-A); kwaliteit van leven en therapeutische relatie. Kors, Els juni 2021 september 2023
People with severe mental illness' perspectives on mHealth self-control training Dekkers, Tessa

Universiteit Twente

juni 2021 september 2021
Behandeling van aanhoudende lichamelijke klachten en somatisch-symptoomstoornissen bij migranten van Twillert, Erik

Specialistisch Centrum SOLK & Somatisch-symptoomstoornissen

mei 2021 april 2022
Identifying barriers and activities for implementing VR-CBT into a mental health organisation Hans, Dennis

Universiteit Twente
Dimence (deelnemende behandelaren)
Transfore (deelnemende behandelaren)
DG Connected (aansturing)

maart 2021 juli 2021
Verbeteren van zorg Kampjes, Leon

Acute Opname Ouderen Dimence Zwolle 

februari 2021 juni 2021
Verbeteren van zorg van 't Ende, Esmée

Acute Opname Ouderen Dimence Zwolle 

februari 2021 juni 2021
Is er een relatie tussen alexithymie, het camoufleren van autistische trekken en suïcidaliteit? Kloosterman, Monique

Annelies Spek, Klinisch psycholoog/senior wetenschappelijk onderzoeker, Autisme Expertisecentrum
RCSW Nijmegen

januari 2021 september 2023
Welke meningen en ideeën hebben zorgprofessionals van Jeugd ggz over een somatische screening in de intakefase? van den Heuvel, Fleur

Jeugd ggz

januari 2021 augustus 2021
Contact met naasten, in de forensische psychiatrie Lebon-Wildschut, Cherie november 2020 augustus 2021
Persoonsgebonden kenmerken bij patiënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) en chronische pijn: een vergelijkend onderzoek tussen patiënten in multidisciplinaire behandeling binnen de revalidatie versus specialistische GGZ Plaizier, Nicole

Verschillende revalidatiecentra

oktober 2020 december 2023
Deelonderzoek van The SPAA Study: Sensory Processing and Aggressive behavior in Autism spectrum disorders. Case Series van den Boogert, Frank

Samenwerkingsproject tussen Transfore, Erasmus MC en Universiteit Twente en Universiteit van Kassel (Duitsland)

september 2020 oktober 2021
Begrensd betrokken. Een onderzoeksvoorstel voor een fenomenologisch onderzoek naar behoeften van naasten van patiënten rondom het zorgafstemmingsgesprek. Berkhof, Esther september 2020 september 2020
Het zorgafstemmingsgesprek: hoe afgestemd is het eigenlijk? Karels, Anneleen juli 2020 maart 2021
Content analyse van signaleringsplannen bij een bipolaire stoornis. Een kwalitatief onderzoek naar de signalen en acties die patiënten beschrijven van een manische of depressieve episode. Athmer, Elke

SCBS en teams Bipolaire stoornissen 

oktober 2019 juni 2020
Voorspellende factoren voor het behandelresultaat van patienten met een Somatische-Symptoomstoornis: een exploratief onderzoek Stokman, Pauline

Prof. Dr. J.G.M. van Rosmalen, UMCG
Dr. L. Tak, SOLK Dimence

januari 2019 juni 2021
Specialistisch centrum ontwikkelingsstoornissen
Titel Hoofdonderzoeker Samenwerking Begin onderzoek Einde onderzoek
Patiëntervaringen met Vaardighedenweb ASS Boer, Jos oktober 2021 oktober 2022
Constructie en validatie van een capability set voor jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis. Meerman, Jan

SCOS en Jeugd GGZ
Tranzo, Tilburg University

oktober 2021 oktober 2024
Krachtplanner onderzoek Mollink, Céline september 2021 september 2022
Potential effectiveness of integrated Dialectical behavioural therapy for adults with Autism and the role of Sensory Hyper- and Hyposensitivity and interoceptive BOdy-Awareness in self-Regulation Development (DASHBOARD) Lobregt-van Buuren, Ella

1e promotor: Prof. dr. W.G. Staal (psychiater Karakter, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Radboudumc, daarnaast bijzonder hoogleraar autisme spectrum stoornissen aan de Universiteit Leiden). 
2e promotor: Prof. dr. N.N.J. Lambregts-Rommelse, hoogleraar neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, klinisch neuropsycholoog i.o., Radboudumc, Karakter
1e co-promotor: Prof. dr. P. Goossens, verpleegkundig specialist GGZ en onderzoeker bij het Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen (SCBS), hoogleraar Universiteit van Gent. 

januari 2021 december 2024
Is er een relatie tussen alexithymie, het camoufleren van autistische trekken en suïcidaliteit? Kloosterman, Monique

Annelies Spek, Klinisch psycholoog/senior wetenschappelijk onderzoeker, Autisme Expertisecentrum
RCSW Nijmegen

januari 2021 september 2023
Deelonderzoek van The SPAA Study: Sensory Processing and Aggressive behavior in Autism spectrum disorders. Case Series van den Boogert, Frank

Samenwerkingsproject tussen Transfore, Erasmus MC en Universiteit Twente en Universiteit van Kassel (Duitsland)

september 2020 oktober 2021
Robothond gemedieerde behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis (ROBOTASS) Westerkamp, Diana december 2019 juli 2022
The SPAA Study: Sensory Processing and Aggressive behavior in Autism spectrum disorders. van den Boogert, Frank

 Onderdeel van een samenwerkingsproject tussen Transfore, Erasmus MC en Universiteit Twente, gesponsord door Stichting Vrienden van Oldenkotte.

april 2018 juni 2021
Competitive Memory Training bij volwassenen met een Autismespectrumstoornis of ADHD (COMETOS) Sizoo, Bram augustus 2017 juni 2020
Een kwalitatief onderzoek naar de processen die leiden tot een intensieve klinische behandeling en het herstelproces bij volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Bloemert, Hendrikje

De MC/HC afdeling van het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen en de HIC-afdelingen van Dimence.
De afdeling CIBA van het dr. Leo Kannerhuis te Doorwerth.

juni 2017 juni 2023
Factoren van invloed op de aanloop en het beloop van een klinische crisisbehandeling in een ASS-specifieke setting en een reguliere setting bij patiënten met autisme van 12 jaar en ouder Bloemert, Hendrikje

1e Promotor: prof. dr. B. van Meijel, Lector GGz Verpleegkunde, Hogeschool Inholland, VU Medisch Centrum / Parnassia Groep

2e Promotor: prof. dr. A. Beekman, Hoogleraar Psychiatrie &  Hoofd afdeling Psychiatrie VU Medisch Centrum, Amsterdam

Copromotor: mr. dr. B.B. Sizoo, Centrum Ontwikkelingsstoornissen, Dimence, Deventer

Copromotor: dr. L. Verhoeven, Dr. Leo Kannerhuis, Doorwerth

oktober 2014 juni 2023
Promotie
Titel Hoofdonderzoeker Samenwerking Begin onderzoek Einde onderzoek
Constructie en validatie van een capability set voor jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis. Meerman, Jan

SCOS en Jeugd GGZ
Tranzo, Tilburg University

oktober 2021 oktober 2024
Suïcides en suïcidepogingen gekoppeld aan individuele-patiëntendata – een pilot voor SUPRANET GGZ van Ballegooijen, Wouter

Stichting SUPRANET GGZ
Wouter van Ballegooijen, Senior Researcher & Data Manager, GGZ inGeest, Assistant Professor, Vrije Universiteit Amsterdam

 

mei 2021 april 2022
Navigating integration and differentiation in integrated care: a boundary work perspective on interprofessional collaboration in psychiatric care Prins, Marrije

VU Amsterdam

januari 2021 november 2023
Potential effectiveness of integrated Dialectical behavioural therapy for adults with Autism and the role of Sensory Hyper- and Hyposensitivity and interoceptive BOdy-Awareness in self-Regulation Development (DASHBOARD) Lobregt-van Buuren, Ella

1e promotor: Prof. dr. W.G. Staal (psychiater Karakter, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Radboudumc, daarnaast bijzonder hoogleraar autisme spectrum stoornissen aan de Universiteit Leiden). 
2e promotor: Prof. dr. N.N.J. Lambregts-Rommelse, hoogleraar neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, klinisch neuropsycholoog i.o., Radboudumc, Karakter
1e co-promotor: Prof. dr. P. Goossens, verpleegkundig specialist GGZ en onderzoeker bij het Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen (SCBS), hoogleraar Universiteit van Gent. 

januari 2021 december 2024
Deelonderzoek van The SPAA Study: Sensory Processing and Aggressive behavior in Autism spectrum disorders. Case Series van den Boogert, Frank

Samenwerkingsproject tussen Transfore, Erasmus MC en Universiteit Twente en Universiteit van Kassel (Duitsland)

september 2020 oktober 2021
Feasibility and acceptability study of a positive psychology application for people with bipolar disorder. Geerling, Bart september 2020 december 2020
Het ontwerpen van Compassievolle Technologie voor de Geestelijke Gezondheidszorg van Lotringen, Charlotte

Dimence Groep, Minddistrict, Universiteit Twente

juli 2020 juli 2025
'Pilot Experience Sampling Method (ESM) via mobile devices’ binnen de behandeling van forensische patiënten. van den Berg, Jan Willem

KU Leuven

juni 2020 april 2021
Oostwest Project Spaan, Pascalle

Ersmus MC en Transfore

juni 2020 januari 2022
Evaluating the Psychometric Properties of the Mental Health Continuum-Short Form-R (MHC-SF-R) Schuffelen, Pauline

Universiteit Twente

juni 2020 juni 2021
Art onderzoek Zomer, Lieke

Amsterdam UMC, VUmc

januari 2020 december 2022
Fostering social integration for people with psychosis: How to create effective collaborative working in community care and supporting housing (FOCUS-study) Haarsma-Wisselink, Alke

Externe promovenda
UMCG en Rob Giel Ondezoekscentrum (RGOc)

januari 2020 maart 2024
Onderzoek naar de mogelijkheid van het kunnen bieden van gepersonaliseerde zorg bij de psychologishe behandeling van patiënten met een depressie, middels gebruik van een zogenaamde Personalized-Advantage Index (PAI). Bremer-Hoeve, Susanne januari 2020 december 2023
Op weg naar duurzame mentale gezondheid Schuffelen, Pauline

Universiteit Twente

januari 2020 december 2023
Experiential knowledge and its contribution to recovery oriented mental health care services Karbouniaris, Simona december 2019 maart 2023
Psychische problemen bij Marokkaanse Nederlanders, verklaringsmodellen en samenhang met hulpzoekgedrag: een kwalitatieve studie van de Beek, Madelien

Deelonderzoek promotie

april 2019 januari 2022
Modelgetrouwheid en effectiviteit van IHT Prinsen, Elnathan

Prof. Dr. Niels Mulder, Psychiater en bijzonder hoogleraar OGGZ, Erasmus MC en Parnassia groep
Prof. Dr. Hans Kroon, Hoogleraar Ambulantisering, programmahoofd bij Trimbos inst., Tilburg University & Trimbos instituut 

februari 2019 september 2022
Neurobiological development of aggressive behavior. Part I of the FoReTech study Spaan, Pascalle

 Erasmus MC Rotterdam

januari 2019 maart 2022
Youth in Transition: Addiction trajectories and profiles. A longitudinal study in a population cohort and a youth addiction treatment cohort Moska, Christina

Parnassia Addiction Research Centre

juli 2018 december 2023
B-Positive: Enhancing well-being in patients with bipolar disorder Kraiss, J.T.

Universiteit Twente, Faculteit Gedragwetenschappen           
Psychologie, Gezondheid en Technologie

mei 2018 november 2021
The SPAA Study: Sensory Processing and Aggressive behavior in Autism spectrum disorders. van den Boogert, Frank

 Onderdeel van een samenwerkingsproject tussen Transfore, Erasmus MC en Universiteit Twente, gesponsord door Stichting Vrienden van Oldenkotte.

april 2018 juni 2021
Ontwikkeling app WELLBE BD (monitoring en positieve psychologie interventies voor patiënten met een bipolaire stoornis) Geerling, Bart

VMDB/KenBiS

maart 2018 juli 2020
Geintegreerde en op de context afgestemde zorg in de SGGZ voor (aanstaande) ouders en hun jonge kind (deelonderzoek promotie) Stolper, Hanna januari 2018 december 2021
Targeting repetitive intrusive images and thoughts (SIMAGERY project) van Bentum, Jaël

Vrije Universiteit Amsterdam

januari 2018 mei 2021
Een Computer Adaptieve Test voor het Functioneren (‘CAT-F’) op basis van de Item Respons Theorie (IRT) Williams, Guido

Promotor: Prof. dr. E. (Edwin) de Beurs. Hoofd wetenschappelijk onderzoek Stichting Benchmark GGZ en Hoogleraar ROM en Benchmarken, Universiteit Leiden afdeling Klinische psychologie. Hij heeft o.a. ruime ervaring met meetinstrumentontwikkeling en psychometrische evaluatie.
Onderzoeksbegeleider: G. (Gerard) Flens, MSc. Psycholoog/methodoloog, onderzoeker Stichting Benchmark GGZ en promovendus op het gebied van CAT. 
Begeleidingscommissie:

januari 2018 januari 2024
Een kwalitatief onderzoek naar de processen die leiden tot een intensieve klinische behandeling en het herstelproces bij volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Bloemert, Hendrikje

De MC/HC afdeling van het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen en de HIC-afdelingen van Dimence.
De afdeling CIBA van het dr. Leo Kannerhuis te Doorwerth.

juni 2017 juni 2023
Phase-based treatment versus direct trauma-focused treatment in patients with complex PTSD. van Vliet, Noortje

Interne afdeling(en): regio Almelo, Zwolle, Zutphen, Deventer en Twello.
Externe partij(en): , UvA (Amsterdam), RuG (Groningen), Arq expert centrum voor psychotrauma.

september 2016 december 2021
De inzet van mobiele technologie ter bevordering van zelfmanagement en veerkracht bij patiënten met een bipolaire stoornis (WELLBE-BD) Geerling, Bart

Interne afdeling(en): SCBS bipolaire stoornissen
Externe partij(en): Universiteit Twente, Enschede, VU Medisch Centrum, Amsterdam

Promotoren:
Prof, dr. E.T. Bohlmeijer, Universiteit Twente 
Prof. dr. R.W. Kupka, VU Medisch Centrum Amsterdam 
Co promotor: Dr. H.R. Trompetter, Universiteit Twente

april 2016 oktober 2022
D*Phase Psychotherapy study (deelstudie): De effectiviteit van kortdurende psychodynamischesteungevende psychotherapie bij depressie Miggiels, Maartje

Dr. Maarten van Dijk (supervisie)
Prof. Dr. C.L.H. Bockting (UU)
Prof. Dr. J.J.M. Dekker (VU)
Dr. H.L. Van (Arkin)
Dr. P.M. ten Klooster (UT)
RCSW Nijmegen

januari 2016 april 2023
Factoren van invloed op de intensiteit van de behandeling van patienten met een autismespectrumstoornis en het geassocieerde herstel (promotiestudie: deelonderzoek 3 en 5) Bloemert, Hendrikje december 2015 juni 2020
Routine Process Monitoring, systematische feedback van de patiënt in de basis- en de specialistische ggz Bovendeerd, Bram

Promotor: prof. dr. A. de Keijser, PPO, RUG
Copromotor: dr. S. Colijn, GGZ Delftland
Dr. K. de Jong, Erasmus MC
Dr. A. Hafkenscheid, Sinaï Centrum
Drs. I.W. de Groot, Dimence Groep

november 2014 januari 2023
Factoren van invloed op de aanloop en het beloop van een klinische crisisbehandeling in een ASS-specifieke setting en een reguliere setting bij patiënten met autisme van 12 jaar en ouder Bloemert, Hendrikje

1e Promotor: prof. dr. B. van Meijel, Lector GGz Verpleegkunde, Hogeschool Inholland, VU Medisch Centrum / Parnassia Groep

2e Promotor: prof. dr. A. Beekman, Hoogleraar Psychiatrie &  Hoofd afdeling Psychiatrie VU Medisch Centrum, Amsterdam

Copromotor: mr. dr. B.B. Sizoo, Centrum Ontwikkelingsstoornissen, Dimence, Deventer

Copromotor: dr. L. Verhoeven, Dr. Leo Kannerhuis, Doorwerth

oktober 2014 juni 2023
Sociale factoren en psychische klachten bij Marokkaanse Nederlanders van de Beek, Madelien

Promotor: prof. dr. R.A. Schoevers, hoogleraar psychiatrie UMCG
Copromotor: dr. J.A.J. van der Krieke, post-doc ICPE & RGOc, UMCG
Copromotor: dr. W. Veling, psychiater & onderzoeker UMCG, afdeling psychiatrie en onderzoeker Universiteit van Maastricht, afdeling psychiatrie

september 2014 december 2021
De ervaringen van de professionals betrokken bij de eerste interventies door de crisisdienst bij een patiënt met acuut psychotische en/of manische symptomen. Daggenvoorde, Thea mei 2013 december 2022
Het effect van slaapverstoringtijdens zwangerschap en perinatale periode op postpartum psychopathologie bij vrouwen met een bipolaire stoornis of een postpartum psychose in de voorgeschiedenis (SLEEPREG-BD) Stevens, Anja

1e Promotor: prof. dr. R.W. Kupka, psychiater, hoogleraar Bipolaire Stoornissen VU Medisch Centrum, Amsterdam, GGZinGeest, Amsterdam
2e Promotor: prof. dr. A. Honig, psychiater, hoogleraar Ziekenhuispsychiatrie VU Medisch Centrum, Amsterdam, St. Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam
Copromotor: dr. E.A.M. Knoppert-van der Klein, psychiater, Rivierduinen, Alphen a/d Rijn
Copromotor: dr. P.J.J. Goossens, verpleegkundig specialist/senior onderzoeker centrum bipolaire stoornissen, Dimence, Deventer

januari 2012 juli 2022
Specialistisch Centrum SOLK & somatisch-symptoomstoornissen
Titel Hoofdonderzoeker Samenwerking Begin onderzoek Einde onderzoek
De attitude van psychologen ten aanzien van Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK): Staan vooroordelen evidence-based behandeling in de ggz in de weg? Spiertz, L.

Dimence en Mindfit

oktober 2021 december 2022
Positieve Gezondheid binnen Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Winklaar, Semilda oktober 2021 juni 2022
Overig
Titel Hoofdonderzoeker Samenwerking Begin onderzoek Einde onderzoek
De toegevoegde waarde van DEEP, een biofeedback game in virtual reality, volgens forensisch psychiatrische patiënten en hun zorgverleners Kip, Hanneke oktober 2021 februari 2022
Het patiëntperspectief op het gebruik van VR binnen de forensische psychiatrie. Kouijzer, Marileen juni 2021 juli 2021
Monitoring somatische screening. de Winter, Lars juni 2021 december 2021
Suïcides en suïcidepogingen gekoppeld aan individuele-patiëntendata – een pilot voor SUPRANET GGZ van Ballegooijen, Wouter

Stichting SUPRANET GGZ
Wouter van Ballegooijen, Senior Researcher & Data Manager, GGZ inGeest, Assistant Professor, Vrije Universiteit Amsterdam

 

mei 2021 april 2022
Groepstherapie voor LVB patiënten met agressie problematiek Plomp, Ragna maart 2021 december 2025
Samen Beslissen met ROM in de ggz-keten Metz, Margot januari 2021 november 2021
Haalbaarheidsonderzoek VerlofHulp 2.0 Heirbaut, Tahnee

Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ)
Minddistrict
Trajectum, Rekken. 
Novadic-Kentron, Vught
De Boog Warnsveld

november 2020 september 2021
Transitions & Behaviour Noordzij, M.L. november 2020 november 2020
DG connect met de cliënt; verder dan face to face Bouman, Yvonne

DG Connected en Universiteit Twente

september 2020 juli 2021
Terug naar Nightingale: Een sociaal netwerk perspectief op de ontwikkeling van professionele betrokkenheid bij verpleegkundigen Brouwer, Jasperina

RUG ism Linda Kronenberg Dimence

juni 2020 december 2021
Feasibility of an adjusted version of the systems training for emotional predictability and problem solving (STEPPS) for older adults with poor emotion regulation strategies. Melssen, Annemiek

Breburg, Mondriaanen GGzE

mei 2020 juni 2022
Feasibility of an adjusted version of the systems training for emotional predictability and problem solving (STEPPS) for older adults with poor emotion regulation strategies. Melssen, Annemiek

Mondriaan, GGzE, Trimbos-instituut

mei 2020 juni 2022
Pilot: Samenwerking Dimence - Vriendendienst van Dijk, Alette

Vriendendiensten Deventer, XpertiseZorg, Dimence Team O&I

maart 2020 april 2021
Improving implementation of measurement-based care in mental health care: A qualitative study of practitioner and leadership perspectives Douglas, Susan

Susan Douglas (principal investigator), Assistant Professor of Practice, Department of Leadership, Policy, & Organizations, Peabody College, Vanderbilt University
Co-Investigators:
Michael Barkham, Professor of Clinical Psychology, Department of Psychology, University of Sheffield.
Bram Bovendeerd, Clinical Psychologist and Psychotherapist at Dimence-Group, The Netherlands, Lecturer and PhD candidate at University of Groningen, The Netherlands.

juli 2019 juli 2021
Van klachten naar krachten: beschermende factoren bij psychische klachten Bartels-Velthuis, A.A. mei 2019 mei 2020
Onderzoek naar de psychometrische kwaliteit van de FARE Bogaerts, Stefan

Interne afdeling(en): De Tender, Transfore
Externe partij(en): Universiteit Tilburg, Universiteit van Amsterdam, Forensisch Zorgspecialisten (de Waag), Het Dok, Kairos.

juni 2017 maart 2020
Onderzoek naar de psychometrische kwaliteit van de FARE van Horn, Joan

Interne afdeling(en): De Tender, Transfore
Externe partij(en): Universiteit Tilburg, Universiteit van Amsterdam, Forensisch Zorgspecialisten (de Waag), Het Dok, Kairos.

juni 2017 maart 2020
Schematherapie verrijkt met psychomotore therapie voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen van Dalen, Paul

UMCG

oktober 2016 november 2020
Case Studies Project. Een studie naar de praktijk van geestelijk verzorgers. Walton, M.N.

prof. dr. M.N. Walton, bijzonder hoogleraar geestelijke verzorging bij de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) 
dr. J.W.G. Körver, universitair docent bij de Tilburg School of Theology (TST),

september 2016 december 2020
Toepassing van technologie bij predictie, preventie en behandeling in de forensische geestelijke gezondheidszorg. Roza, Sabine

Erasmus MC, afdeling Psychiatrie,
Universiteit Twente, afdeling Psychologie, Gezondheid & Technologie, Center for eHealth & Wellbeing Research
Stichting Vrienden van Oldenkotte

maart 2016 december 2021
Specialistisch centrum bipolaire stoornissen
Titel Hoofdonderzoeker Samenwerking Begin onderzoek Einde onderzoek
Feasibility and acceptability study of a positive psychology application for people with bipolar disorder. Geerling, Bart september 2020 december 2020
Ervaringen met het gebruik van de film vanuit de filminterventie Daggenvoorde, Thea juli 2020 juni 2021
Content analyse van signaleringsplannen bij een bipolaire stoornis. Een kwalitatief onderzoek naar de signalen en acties die patiënten beschrijven van een manische of depressieve episode. Athmer, Elke

SCBS en teams Bipolaire stoornissen 

oktober 2019 juni 2020
B-Positive: Enhancing well-being in patients with bipolar disorder Kraiss, J.T.

Universiteit Twente, Faculteit Gedragwetenschappen           
Psychologie, Gezondheid en Technologie

mei 2018 november 2021
Ontwikkeling app WELLBE BD (monitoring en positieve psychologie interventies voor patiënten met een bipolaire stoornis) Geerling, Bart

VMDB/KenBiS

maart 2018 juli 2020
De inzet van mobiele technologie ter bevordering van zelfmanagement en veerkracht bij patiënten met een bipolaire stoornis (WELLBE-BD) Geerling, Bart

Interne afdeling(en): SCBS bipolaire stoornissen
Externe partij(en): Universiteit Twente, Enschede, VU Medisch Centrum, Amsterdam

Promotoren:
Prof, dr. E.T. Bohlmeijer, Universiteit Twente 
Prof. dr. R.W. Kupka, VU Medisch Centrum Amsterdam 
Co promotor: Dr. H.R. Trompetter, Universiteit Twente

april 2016 oktober 2022
De ervaringen van de professionals betrokken bij de eerste interventies door de crisisdienst bij een patiënt met acuut psychotische en/of manische symptomen. Daggenvoorde, Thea mei 2013 december 2022
Het effect van slaapverstoringtijdens zwangerschap en perinatale periode op postpartum psychopathologie bij vrouwen met een bipolaire stoornis of een postpartum psychose in de voorgeschiedenis (SLEEPREG-BD) Stevens, Anja

1e Promotor: prof. dr. R.W. Kupka, psychiater, hoogleraar Bipolaire Stoornissen VU Medisch Centrum, Amsterdam, GGZinGeest, Amsterdam
2e Promotor: prof. dr. A. Honig, psychiater, hoogleraar Ziekenhuispsychiatrie VU Medisch Centrum, Amsterdam, St. Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam
Copromotor: dr. E.A.M. Knoppert-van der Klein, psychiater, Rivierduinen, Alphen a/d Rijn
Copromotor: dr. P.J.J. Goossens, verpleegkundig specialist/senior onderzoeker centrum bipolaire stoornissen, Dimence, Deventer

januari 2012 juli 2022
Lopende onderzoekenXLS