Lopende onderzoeken

Opleiding
Titel Hoofdonderzoeker Samenwerking Begin onderzoek Einde onderzoek
Positieve Psychologie Interventies bij patiënten met een dubbele diagnose in de klinische verslavingspsychiatrie. Mascini, Zita juli 2020 juli 2020
Een kwalitatieve inhoudsanalyse van een herstelgerichte intake bij patiënten met een bipolaire stoornis en middelengebruik Keuls, Mirjam

Onderdeel onderzoek Lectoraat zorg en innovatie in de psychiatrie van de NHL.

juni 2020 juni 2020
De partnerrelatie van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag bekeken vanuit relationeel ethisch perspectief Garretsen, Marlies

Trasfore, De Tender

juni 2020 juni 2020
Behandeling van de A.S.P. patiënt, belangrijke behandelaspecten gezocht. Steghuis, Richard

Mediant

maart 2020 juni 2020
De waarde van het eigen plan van aanpak Verhagen, Jessica februari 2020 september 2020
Feasibility studie naar de e-health module ‘Een gezond gebit’ de Velde, Dieuwke februari 2020 juni 2020
Feasibility studie naar de e-health module ‘Een gezond gebit’ Zwennis, Ilse februari 2020 juni 2020
Contentanalyse van signaleringsplannen bij patiënten met een psychotische stoornis. Een kwalitatief onderzoek naar signalen en acties die patiënten met een psychotische stoornis beschrijven in hun signaleringsplan. Huisman, Ingeborg januari 2020 juni 2020
EPA en persoonlijke gereedheid voor e-health. Nagtegaal, Chantal januari 2020 juni 2020
Contentanalyse van het zwangerschapsplan. Een kwalitatief onderzoek naar de beschrijving van beïnvloedende factoren, signalen en acties in het zwangerschapsplan Elzebroek, Paulien

Saxion:  mw. Wilma Voorhorst

december 2019 juni 2020
Content analyse van signaleringsplannen bij een bipolaire stoornis. Een kwalitatief onderzoek naar de signalen en acties die patiënten beschrijven van een manische of depressieve episode. Athmer, Elke

SCBS en teams Bipolaire stoornissen 

oktober 2019 juni 2020
Contentanalyse van signaleringsplannen bij een dubbele diagnose. Een kwalitatief onderzoek naar de signalen en acties die patiënten beschrijven in het signaleringsplan bij terugval. Martens, Judith

Dr. l. Kronenberg (teamleider Verslavingspsychiatrie)
E. Athmer (verpleegkundig specialist i.o.)
Behandelaren verslaivngspychiatrie regio Zwolle en Deventer

september 2019 juni 2020
Patiëntenervaringen bij inzet Extra Beveiligde Kamer IJland, Mayke

Janneke Hengeveld, VS HIC-FACT Deventer

september 2019 juni 2020
Invloed van leefstijlfactoren op metabool syndroom bij populatie van patiënten in behandeling bij IHT. Schwarte, Denice

Supervisie: Melissa Chrispijn, Dimence
Facultair begeleider: B.C.M. Haarman, pychiater UMCG
HIC Deventer

augustus 2019 februari 2020
Effectiviteit van een laagdrempelige kortdurende online behandeling door middel van videofragmenten voor ouders van jonge kinderen met gedragsproblemen. Langeslag, Femke maart 2019 januari 2021
Voorspellende factoren voor het behandelresultaat van patienten met een Somatische-Symptoomstoornis: een exploratief onderzoek Stokman, Pauline

Prof. Dr. J.G.M. van Rosmalen, UMCG
Dr. L. Tak, SOLK Dimence

januari 2019 juni 2021
D*Phase Psychotherapy study (deelstudie): De effectiviteit van kortdurende psychodynamischesteungevende psychotherapie bij depressie Miggiels, Maartje januari 2016 september 2022
Promotie
Titel Hoofdonderzoeker Samenwerking Begin onderzoek Einde onderzoek
'Pilot Experience Sampling Method (ESM) via mobile devices’ binnen de behandeling van forensische patiënten. van den Berg, Jan Willem

KU Leuven

juni 2020 april 2022
Oostwest Project Spaan, Pascalle

Ersmus MC en Transfore

juni 2020 september 2020
Development of a Manic Thought Questionnaire Hanssen, Imke

RadboudUMC

juni 2020 januari 2021
Evaluating the Psychometric Properties of the Mental Health Continuum-Short Form-R (MHC-SF-R) Schuffelen, Pauline

Universiteit Twente

juni 2020 juni 2021
Fostering social integration for people with psychosis: How to create effective collaborative working in community care and supporting housing (FOCUS-study) Haarsma-Wisselink, Alke

Externe promovenda
UMCG en Rob Giel Ondezoekscentrum (RGOc)

januari 2020 maart 2024
Onderzoek naar de mogelijkheid van het kunnen bieden van gepersonaliseerde zorg bij de psychologishe behandeling van patiënten met een depressie, middels gebruik van een zogenaamde Personalized-Advantage Index (PAI). Bremer-Hoeve, Susanne januari 2020 december 2023
Op weg naar duurzame mentale gezondheid Schuffelen, Pauline

Universiteit Twente

januari 2020 december 2023
Experiential knowledge and its contribution to recovery oriented mental health care services Karbouniaris, Simona december 2019 maart 2023
Voorspellingstool voor de basis-ggz Lokkerbol, Joran

Trimbos

oktober 2019 februari 2021
Validation of a Dutch measure of adaptive behavior in people with a mild intellectual disability or borderline intellectual functioning: De Adaptieve Vragenlijst Verstandelijke Beperking (AVVB). Jonker, Femke

Radboud Universiteit

augustus 2019 december 2019
Pilot-test van het ‘Fit for blended care’ instrument in de ambulante forensische ggz. Kip, Hanneke

Interne afdeling(en): Transfore, polikliniek de Tender Twente
Externe partijen(en): Universiteit Twente, afdeling Psychology, Health & Technology

augustus 2019 december 2019
Psychische problemen bij Marokkaanse Nederlanders, verklaringsmodellen en samenhang met hulpzoekgedrag: een kwalitatieve studie van de Beek, Madelien

Deelonderzoek promotie

april 2019 april 2020
Modelgetrouwheid en effectiviteit van IHT Prinsen, Elnathan

Prof. Dr. Niels Mulder, Psychiater en bijzonder hoogleraar OGGZ, Erasmus MC en Parnassia groep
Prof. Dr. Hans Kroon, Hoogleraar Ambulantisering, programmahoofd bij Trimbos inst., Tilburg University & Trimbos instituut 

februari 2019 juli 2021
Neurobiological development of aggressive behavior. Part I of the FoReTech study Spaan, Pascalle

 Erasmus MC Rotterdam

januari 2019 maart 2022
Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Bipolar Disorder Hanssen, Imke

Radboudumc, Centrum voor Mindfulness

juli 2018 december 2021
B-Positive: Enhancing well-being in patients with bipolar disorder Kraiss, J.T.

Universiteit Twente, Faculteit Gedragwetenschappen           
Psychologie, Gezondheid en Technologie

mei 2018 mei 2021
The SPAA Study: Sensory Processing and Aggressive behavior in Autism spectrum disorders. van den Boogert, Frank

 Onderdeel van een samenwerkingsproject tussen Transfore, Erasmus MC en Universiteit Twente, gesponsord door Stichting Vrienden van Oldenkotte.

april 2018 november 2019
Logdata onderzoek Minddistrict: adherentie aan een web-based interventie in de forensische ggz Kip, Hanneke

Stichting Transfore,
Universiteit Twente, Vakgroep Psychology, Health & Technology (PHT), Centre for eHealth & Wellbeing Research

april 2018 december 2020
Ontwikkeling app WELLBE BD (monitoring en positieve psychologie interventies voor patiënten met een bipolaire stoornis) Geerling, Bart

VMDB/KenBiS

maart 2018 juli 2020
Geintegreerde en op de context afgestemde zorg in de SGGZ voor (aanstaande) ouders en hun jonge kind (deelonderzoek promotie) Stolper, Hanna januari 2018 december 2021
Targeting repetitive intrusive images and thoughts (SIMAGERY project) van Bentum, Jaël

Vrije Universiteit Amsterdam

januari 2018 november 2019
Een Computer Adaptieve Test voor het Functioneren (‘CAT-F’) op basis van de Item Respons Theorie (IRT) Williams, Guido

Promotor: Prof. dr. E. (Edwin) de Beurs. Hoofd wetenschappelijk onderzoek Stichting Benchmark GGZ en Hoogleraar ROM en Benchmarken, Universiteit Leiden afdeling Klinische psychologie. Hij heeft o.a. ruime ervaring met meetinstrumentontwikkeling en psychometrische evaluatie.
Onderzoeksbegeleider: G. (Gerard) Flens, MSc. Psycholoog/methodoloog, onderzoeker Stichting Benchmark GGZ en promovendus op het gebied van CAT. 
Begeleidingscommissie:

januari 2018 januari 2024
Een kwalitatief onderzoek naar de processen die leiden tot een intensieve klinische behandeling en het herstelproces bij volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Bloemert, Hendrikje

De MC/HC afdeling van het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen en de HIC-afdelingen van Dimence.
De afdeling CIBA van het dr. Leo Kannerhuis te Doorwerth.

juni 2017 juni 2022
Phase-based treatment versus direct trauma-focused treatment in patients with complex PTSD. van Vliet, Noortje

Interne afdeling(en): regio Almelo, Zwolle, Zutphen, Deventer en Twello.
Externe partij(en): , UvA (Amsterdam), RuG (Groningen), Arq expert centrum voor psychotrauma.

september 2016 december 2019
De inzet van mobiele technologie ter bevordering van zelfmanagement en veerkracht bij patiënten met een bipolaire stoornis (WELLBE-BD) Geerling, Bart

Interne afdeling(en): SCBS bipolaire stoornissen
Externe partij(en): Universiteit Twente, Enschede, VU Medisch Centrum, Amsterdam

april 2016 september 2020
Factoren van invloed op de intensiteit van de behandeling van patienten met een autismespectrumstoornis en het geassocieerde herstel (promotiestudie: deelonderzoek 3 en 5) Bloemert, Hendrikje december 2015 juni 2020
Routine Process Monitoring, systematische feedback van de patiënt in de basis- en de specialistische ggz Bovendeerd, Bram

Promotor: prof. dr. A. de Keijser, PPO, RUG
Copromotor: dr. S. Colijn, GGZ Delftland
Dr. K. de Jong, Erasmus MC
Dr. A. Hafkenscheid, Sinaï Centrum
Drs. I.W. de Groot, Dimence Groep

november 2014 juli 2022
Factoren van invloed op de aanloop en het beloop van een klinische crisisbehandeling in een ASS-specifieke setting en een reguliere setting bij patiënten met autisme van 12 jaar en ouder Bloemert, Hendrikje

1e Promotor: prof. dr. B. van Meijel, Lector GGz Verpleegkunde, Hogeschool Inholland, VU Medisch Centrum / Parnassia Groep

2e Promotor: prof. dr. A. Beekman, Hoogleraar Psychiatrie &  Hoofd afdeling Psychiatrie VU Medisch Centrum, Amsterdam

Copromotor: mr. dr. B.B. Sizoo, Centrum Ontwikkelingsstoornissen, Dimence, Deventer

Copromotor: dr. L. Verhoeven, Dr. Leo Kannerhuis, Doorwerth

oktober 2014 juni 2022
Sociale factoren en psychische klachten bij Marokkaanse Nederlanders van de Beek, Madelien

Promotor: prof. dr. R.A. Schoevers, hoogleraar psychiatrie UMCG
Copromotor: dr. J.A.J. van der Krieke, post-doc ICPE & RGOc, UMCG
Copromotor: dr. W. Veling, psychiater & onderzoeker UMCG, afdeling psychiatrie en onderzoeker Universiteit van Maastricht, afdeling psychiatrie

september 2014 juli 2020
e-IMR, een e-health aanvulling op de training Illnes Management & Recovery: een randomized controlled trial Beentjes, Titus

Promotor: dr. L. Schoonhoven, senior-onderzoeker, Radboudumc, Nijmegen
Copromotor: dr. B.G. van Gaal, senior-onderzoeker, Radboudumc, Nijmegen
Copromotor: dr. P.J.J. Goossens, senior onderzoeker, Dimence

februari 2013 december 2019
Ervaringen met de crisisdienst: hoe ervaren patiënten met acuut psychotische en/of manische symptomen, en hun naastbetrokkenen, de eerste interventies van de crisisdienst? Een fenomenologisch onderzoek. Daggenvoorde, Thea

Promotor: prof. dr. T. van Achterberg,Radboud University Medical Center, Scientific Institute for Quality of Healthcare, Nijmegen, The Netherlands

Copromotor: dr. P.J.J. Goossens, verpleegkundig specialist ggz, centrum bipolaire stoornissen, Dimence Radboud University Medical Center, Scientific Institute for Quality of Healthcare, Nijmegen, The Netherlands

Copromotor: dr. L. Schoonhoven, senior researcher Radboud University Medical Center, Scientific Institute for Quality of Healthcare, Nijmegen, The Netherlands

februari 2013 december 2017
Het effect van slaapverstoringtijdens zwangerschap en perinatale periode op postpartum psychopathologie bij vrouwen met een bipolaire stoornis of een postpartum psychose in de voorgeschiedenis (SLEEPREG-BD) Stevens, Anja

1e Promotor: prof. dr. R.W. Kupka, psychiater, hoogleraar Bipolaire Stoornissen VU Medisch Centrum, Amsterdam, GGZinGeest, Amsterdam
2e Promotor: prof. dr. A. Honig, psychiater, hoogleraar Ziekenhuispsychiatrie VU Medisch Centrum, Amsterdam, St. Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam
Copromotor: dr. E.A.M. Knoppert-van der Klein, psychiater, Rivierduinen, Alphen a/d Rijn
Copromotor: dr. P.J.J. Goossens, verpleegkundig specialist/senior onderzoeker centrum bipolaire stoornissen, Dimence, Deventer

januari 2012 maart 2021
Zelfmanagementeducatie bij bipolaire stoornissen: een fenomenologisch-hermeneutische studie van den Heuvel, Silvio

Promotor: Prof. Dr. Th. van Achterberg, IQ Scientific Institute for Quality of Healthcare, Quality of Nursing and Allied Healthcare, UMC St. Radboud Nijmegen

Copromotor: Dr. PJJ Goossens, Kenniscentrum Gezondheid, Welzijn en Technologie. Lectoraat GGZ, Saxion Deventer IQ Scientific Institute for Quality of Healthcare,

Quality of Nursing and Allied Healthcare, UMC St. Radboud Nijmegen Specialistisch Centrum voor Bipolaire Stoornissen, Dimence GGZ

Copromotor: Dr. C Terlouw, Kenniscentrum Onderwijsinnovatie, lectoraat in- en doorstroom, Saxion Enscede

december 2010 mei 2020
Ouderschap: van verwachten tot ervaren Wernand, Just

Dr. M. Oosterman, VU Amsterdam

november 2009 december 2019
Overig
Titel Hoofdonderzoeker Samenwerking Begin onderzoek Einde onderzoek
Terug naar Nightingale: Een sociaal netwerk perspectief op de ontwikkeling van professionele betrokkenheid bij verpleegkundigen Brouwer, Jasperina

RUG ism Linda Kronenberg Dimence

juni 2020 december 2021
Feasibility of an adjusted version of the systems training for emotional predictability and problem solving (STEPPS) for older adults with poor emotion regulation strategies. Melssen, Annemiek

Mondriaan, GGzE, Trimbos-instituut

mei 2020 juni 2022
Improving implementation of measurement-based care in mental health care: A qualitative study of practitioner and leadership perspectives Douglas, Susan

Susan Douglas (principal investigator), Assistant Professor of Practice, Department of Leadership, Policy, & Organizations, Peabody College, Vanderbilt University
Co-Investigators:
Michael Barkham, Professor of Clinical Psychology, Department of Psychology, University of Sheffield.
Bram Bovendeerd, Clinical Psychologist and Psychotherapist at Dimence-Group, The Netherlands, Lecturer and PhD candidate at University of Groningen, The Netherlands.

juli 2019 juli 2021
Van klachten naar krachten: beschermende factoren bij psychische klachten Bartels-Velthuis, A.A. mei 2019 mei 2020
Uitkomsten somatische screening IHT Deventer Chrispijn, Melissa september 2018 januari 2020
A pragmatic single blind RCT of continuation versus discontinuation/ dose reduction of antipsychotic medication in patients remitted after a first episode of psychosis (HAMLETT) Sommer, I.E.C.

Prof. dr. I.E.C. Sommer (hoofdonderzoeker), UMCU
Team Psychoses Almelo en Deventer, Dimence
Parnassia
Altrecht
UMCG e.a.

september 2017 september 2026
HospitalitY Project: A guided peer support intervention to improve social support and life skills in patients with a psychotic disorder. A randomised controlles trial. Vogel, J.S.

Prof. dr. Stynke Castelein (1,2,3)
Prof. dr. Mark van der Gaag (4,5)
Dr. Jojanneke Bruins (1,3)

Organisatie:
1. Lentis Geestelijke Gezondheidszorg, Lentis Research, Groningen
2. Rijksuniversiteit Groningen, Gedrag- en Maatschappij Wetenschappen
3. Universitair Medisch Centrum Groningen, Rob Giel Onderzoekscentrum, Groningen
4. Vrije Universiteit Amsterdam, Klinische Psychologie, Amsterdam
5. EMGO + Institute of Health and Care Research, Amsterdam
 

juli 2017 september 2020
Onderzoek naar de psychometrische kwaliteit van de FARE Bogaerts, Stefan

Interne afdeling(en): De Tender, Transfore
Externe partij(en): Universiteit Tilburg, Universiteit van Amsterdam, Forensisch Zorgspecialisten (de Waag), Het Dok, Kairos.

juni 2017 maart 2020
Onderzoek naar de psychometrische kwaliteit van de FARE van Horn, Joan

Interne afdeling(en): De Tender, Transfore
Externe partij(en): Universiteit Tilburg, Universiteit van Amsterdam, Forensisch Zorgspecialisten (de Waag), Het Dok, Kairos.

juni 2017 maart 2020
Schematherapie verrijkt met psychomotore therapie voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Oude Voshaar, R.C.

Rob Giel Onderzoekscentrum (RGOc)

mei 2017 oktober 2020
Schematherapie verrijkt met psychomotore therapie voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen van Dalen, Paul

UMCG

oktober 2016 november 2020
Case Studies Project. Een studie naar de praktijk van geestelijk verzorgers. Walton, M.N.

prof. dr. M.N. Walton, bijzonder hoogleraar geestelijke verzorging bij de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) 
dr. J.W.G. Körver, universitair docent bij de Tilburg School of Theology (TST),

september 2016 december 2020
Toepassing van technologie bij predictie, preventie en behandeling in de forensische geestelijke gezondheidszorg. Roza, Sabine

Erasmus MC, afdeling Psychiatrie,
Universiteit Twente, afdeling Psychologie, Gezondheid & Technologie, Center for eHealth & Wellbeing Research
Stichting Vrienden van Oldenkotte

maart 2016 december 2021
Specialistisch centrum bipolaire stoornissen
Titel Hoofdonderzoeker Samenwerking Begin onderzoek Einde onderzoek
Development of a Manic Thought Questionnaire Hanssen, Imke

RadboudUMC

juni 2020 januari 2021
Feasibility studie naar de e-health module ‘Een gezond gebit’ de Velde, Dieuwke februari 2020 juni 2020
Feasibility studie naar de e-health module ‘Een gezond gebit’ Zwennis, Ilse februari 2020 juni 2020
Content analyse van signaleringsplannen bij een bipolaire stoornis. Een kwalitatief onderzoek naar de signalen en acties die patiënten beschrijven van een manische of depressieve episode. Athmer, Elke

SCBS en teams Bipolaire stoornissen 

oktober 2019 juni 2020
Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Bipolar Disorder Hanssen, Imke

Radboudumc, Centrum voor Mindfulness

juli 2018 december 2021
B-Positive: Enhancing well-being in patients with bipolar disorder Kraiss, J.T.

Universiteit Twente, Faculteit Gedragwetenschappen           
Psychologie, Gezondheid en Technologie

mei 2018 mei 2021
Ontwikkeling app WELLBE BD (monitoring en positieve psychologie interventies voor patiënten met een bipolaire stoornis) Geerling, Bart

VMDB/KenBiS

maart 2018 juli 2020
Leefstijl en zelfmanagement: een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van patiënten met een bipolaire stoornis met leefstijlaanpassingen in het kader van hun zelfmanagement Daggenvoorde, Thea augustus 2017 december 2019
De inzet van mobiele technologie ter bevordering van zelfmanagement en veerkracht bij patiënten met een bipolaire stoornis (WELLBE-BD) Geerling, Bart

Interne afdeling(en): SCBS bipolaire stoornissen
Externe partij(en): Universiteit Twente, Enschede, VU Medisch Centrum, Amsterdam

april 2016 september 2020
Het effect van slaapverstoringtijdens zwangerschap en perinatale periode op postpartum psychopathologie bij vrouwen met een bipolaire stoornis of een postpartum psychose in de voorgeschiedenis (SLEEPREG-BD) Stevens, Anja

1e Promotor: prof. dr. R.W. Kupka, psychiater, hoogleraar Bipolaire Stoornissen VU Medisch Centrum, Amsterdam, GGZinGeest, Amsterdam
2e Promotor: prof. dr. A. Honig, psychiater, hoogleraar Ziekenhuispsychiatrie VU Medisch Centrum, Amsterdam, St. Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam
Copromotor: dr. E.A.M. Knoppert-van der Klein, psychiater, Rivierduinen, Alphen a/d Rijn
Copromotor: dr. P.J.J. Goossens, verpleegkundig specialist/senior onderzoeker centrum bipolaire stoornissen, Dimence, Deventer

januari 2012 maart 2021
Zelfmanagementeducatie bij bipolaire stoornissen: een fenomenologisch-hermeneutische studie van den Heuvel, Silvio

Promotor: Prof. Dr. Th. van Achterberg, IQ Scientific Institute for Quality of Healthcare, Quality of Nursing and Allied Healthcare, UMC St. Radboud Nijmegen

Copromotor: Dr. PJJ Goossens, Kenniscentrum Gezondheid, Welzijn en Technologie. Lectoraat GGZ, Saxion Deventer IQ Scientific Institute for Quality of Healthcare,

Quality of Nursing and Allied Healthcare, UMC St. Radboud Nijmegen Specialistisch Centrum voor Bipolaire Stoornissen, Dimence GGZ

Copromotor: Dr. C Terlouw, Kenniscentrum Onderwijsinnovatie, lectoraat in- en doorstroom, Saxion Enscede

december 2010 mei 2020
Ouderschap: van verwachten tot ervaren Wernand, Just

Dr. M. Oosterman, VU Amsterdam

november 2009 december 2019
Specialistisch centrum ontwikkelingsstoornissen
Titel Hoofdonderzoeker Samenwerking Begin onderzoek Einde onderzoek
Robothond gemedieerde behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis (ROBOTASS) Westerkamp, Diana december 2019 december 2020
The SPAA Study: Sensory Processing and Aggressive behavior in Autism spectrum disorders. van den Boogert, Frank

 Onderdeel van een samenwerkingsproject tussen Transfore, Erasmus MC en Universiteit Twente, gesponsord door Stichting Vrienden van Oldenkotte.

april 2018 november 2019
Competitive Memory Training bij volwassenen met een Autismespectrumstoornis of ADHD (COMETOS) Sizoo, Bram augustus 2017 juni 2020
Een kwalitatief onderzoek naar de processen die leiden tot een intensieve klinische behandeling en het herstelproces bij volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Bloemert, Hendrikje

De MC/HC afdeling van het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen en de HIC-afdelingen van Dimence.
De afdeling CIBA van het dr. Leo Kannerhuis te Doorwerth.

juni 2017 juni 2022
Factoren van invloed op de aanloop en het beloop van een klinische crisisbehandeling in een ASS-specifieke setting en een reguliere setting bij patiënten met autisme van 12 jaar en ouder Bloemert, Hendrikje

1e Promotor: prof. dr. B. van Meijel, Lector GGz Verpleegkunde, Hogeschool Inholland, VU Medisch Centrum / Parnassia Groep

2e Promotor: prof. dr. A. Beekman, Hoogleraar Psychiatrie &  Hoofd afdeling Psychiatrie VU Medisch Centrum, Amsterdam

Copromotor: mr. dr. B.B. Sizoo, Centrum Ontwikkelingsstoornissen, Dimence, Deventer

Copromotor: dr. L. Verhoeven, Dr. Leo Kannerhuis, Doorwerth

oktober 2014 juni 2022
Lopende onderzoekenXLS