Overzicht Publicaties

De Vries, R. M., Meijer, R. R., van Bruggen, V., & Morey, R. D. (2015). International Journal of Methods in Psychiatric Research, published online in Wileys online library. doi: 10.1002/mpr.1496


De Weerd, B.J., van Dijk, M.K., van der Linde, N.J., Roelen, C.A. & Verbraak, M.J.P.M. (2016). Work. Advance online publication. doi: 10.3233/WOR-162307


Weisscher, N., Geerling, B., Stevens, A.W.M.M., & Goossens, P.J.J. (2013).  In: E. van Meekeren, & J. Baars (Eds.). Een psychische stoornis heb je niet alleen; praten met families en naastbetrokkenen (pp. 307-321). Amsterdam: Boom.


Weisscher, N., Riemann, G., Goossens, P.J.J., Draijer, N., Apenhorst-Hol, M., & Kupka, R.W. (2014). Poster presented at the ISBD 10th International Conference on Bipolar Disorders Miami, Florida, USA.


Weisscher, N., Riemann, G., Goossens, P.J.J., Hol, M., Draijer, N., & Kupka, R.W. (2013).  Bipolar Disorders, 15 (suppl. 1), 102.


Weisscher, N., Geerling, B., Stevens, A.W.M.M. & Goossens, P.J.J. (2013). In E. van Meekeren, & J. Baars (Eds.). Een psychische stoornis heb je niet alleen; praten met families en naastbetrokkenen (pp. 307-321). Amsterdam: Boom.


E.B. van Wel, E.H. Bos, M.T. Appelo, E.M. Berendsen, F.C. Willgeroth, M.J.P.M. Verbraak (2009). Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 5, 291 - 301


 


Wensink-de Boer, S.S. & Ganzevles, P.G.J. (2010). Najaarscongres VGCT Veldhuizen (poster).


Pagina's