Overzicht Onderzoek

Het doel van deze studie is om te onderzoeken of slaapstoornissen tijdens de zwangerschap of in de perinatale periode postpartum psychopathologie voorspellen bij vrouwen met een bipolaire stoornis of een postpartum psychose in de voorgeschiedenis. De hypothese is dat slaapstoornissen tijdens de zwangerschap en/of in de perinatale periode een voorspeller is voor psychiatrische problematiek in de postpartum periode.


Huidige behandelmethoden binnen de verslavingspsychiatrie zijn voornamelijk probleemgericht, waarbij de focus ligt op het verminderen van stoornissen en symptomen. Positieve psychologie richt zich naast symptoomreductie op het vergroten van het welbevinden en optimaal functioneren, wat terugval zou kunnen verminderen. Positieve Psychologie Interventies (PPI’s) zijn relatief kleine en eenvoudige interventies die onder begeleiding of zelfs als zelfhulp ingezet kunnen worden. Er is nog geen...


Aanleiding:Het hebben van een bipolaire stoornis in combinatie met middelengebruik (BPSM) heeft een slechte prognose op het herstel (Levy, Manove, & Weiss, 2012). Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een herstelgerichte benadering belangrijk is in de behandeling van patiënten met BPSM. Dit onderzoek valt binnen de onderzoekslijn van “herstelgerichte diagnostiek” van het lectoraat Zorginnovatie in de psychiatrie en vindt plaats binnen Dimence, de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Drenthe...


Binnen de forensische behandeling is het terugdringen van het recidiverisico het primaire doel. Om dit te realiseren richt de behandeling zich op veranderbare factoren die samenhangen met recidive, de zogenoemde dynamische risicofactoren. Gewoonlijk worden deze factoren via interviews, observaties en schriftelijke registratieopdrachten in kaart gebracht en opgevolgd. Gezien tekorten in de zelfregulatie en/of de behandelmotivatie van forensische patiënten zijn schriftelijke registraties vaak...


Aanleiding:De huidige coronacrisis heeft een enorme invloed op de samenleving en dus ook op de GGZ. De werksituatie in de GGZ is in rap tempo aangepast aan de coronamaatregelen, zodat onder andere contact met patiënten nu grotendeels online plaatsvindt, ook wel ‘telepsychiatrie’ genoemd. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee en vraagt om aangepaste werkwijze van personeel. Het huidige onderzoek, het Oostwest Project: Online Onderzoek bij Stichting Transfore naar Werksituatie En Sensorische...


Aanleiding:Vroegtijdige uittreding door afnemende betrokkenheid bij het werk leidt tot een toenemend tekort aan verpleegkundigen. Vanuit een sociaal netwerk perspectief wordt de rol van sociale steun onderzocht in het omgaan met werkervaringen en gerelateerd aan werkbetrokkenheid. Met een smartphone app worden sociale netwerken en werkervaringen gemeten en gecombineerd met interviews. In dit onderzoek wordt de contagion-buffer hypothese voorgesteld: verminderde werkbetrokkenheid is aanstekelijk...


Inleiding: Epidemiologische studies benadrukken de moeilijkheden van het diagnosticeren van de bipolaire stoornis (BS). Personen met een BS ervaren soms 10 jaar lang symptomen voordat een (hypo)manische episode wordt geïdentificeerd. Er zijn verschillende vragenlijsten voor het vaststellen van een (hypo)manie beschikbaar. Echter, deze vragenlijsten vertrouwen op observatie van de symptomen door een clinicus, waardoor het niet geschikt is om meer onderliggende (hypo)manische symptomen te meten....


In deze studie wordt een cliënt-vriendelijke versie van de Mental health Continuum-Short Form (MHC-SF; Keyes, 2002) onderzocht. Hoewel het instrument uit psychometrische overwegingen goed functioneert, blijkt in de praktijk (van Mindfit) dat sommige cliënten de vragen moeilijk vinden om te beantwoorden. Er is daarom een nieuwe versie van de MHC-SF ontwikkeld de MHC-SF-R (Mental Health Continuum-short form-revised; zie bijlage), waarbij de formulering van de items en de antwoordalternatieven...


Aanleiding:Binnen de forensische psychiatrie is het belangrijkste doel van de behandeling het voorkomen van delicten. Andere belangrijke doelen zijn: Het terugkeren van risico’s in de maatschappij; een veilige deelname van de patiënten aan de samenleving en het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt. Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie heeft sinds 2002 diverse zorgprogramma’s ontwikkeld. Sinds 2018 is er een zorgprogramma ontwikkeld wat speciaal gericht is op de...


Recent research has emphasized the importance of adaptions in psychotherapy for older adults. The aim of the current study is to evaluate whether an adaptation of the STEPPS protocol will enhance the feasibility of STEPPS (in Dutch: VERS) in a group of older adults with poor emotion regulation strategies. In order to do so at first an expert-meeting using the Delphi-method is held to reach consensus on the necessary adjustments of the STEPPS protocol. Secondly, the feasibility of the adjusted...


Pagina's