Bestuur

De raad van bestuur van de Dimence Groep vormt ook het bestuur van de dochterstichtingen. De raad van toezicht van stichting Dimence Groep houdt ook toezicht op het bestuur van de dochterstichtingen. De raad van bestuur van de Dimence Groep bestaat uit twee personen:

  • Herma van der Wal, voorzitter
  • Marco Verheul, lid