Onze medewerkers werken elke dag aan de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg en welzijn. Dit doen we vanuit overtuiging en we willen daarin continue verbeteren. We doen het in kleine of grotere stappen. We willen ervan leren als het toch niet ging zoals we samen wilden. We zijn niet snel tevreden en durven ook nieuwe wegen in te slaan. Dit doen we om nog beter aan de wensen van cliënten en patiënten te voldoen. Maar ook aan de verwachtingen van medewerkers en klanten.

Of de organisatie dit continue verbeteren in de praktijk ook laat zien, laten wij jaarlijks onderzoeken door de certificerende instelling DEKRA. Informatiebeveiliging en privacy is ook in de zorg zeer belangrijk, dit maakt deel uit van deze jaarlijkse audits. De stichtingen hebben daarnaast ook aanvullende keurmerken gericht op hun specifieke hulpverlening. 

Kwaliteitssysteem

Het kwaliteitssysteem van de Dimence Groep is HKZ-ISO 9001 gecertificeerd en voor de informatieveiligheid heet het NEN 7510. 
De resultaten van onze zorg- en dienstverlening zijn dan ook geen toevallige uitkomsten, maar een gevolg van de beheersing van processen en werken aan onze kernwaarden: gastvrijheid, veiligheid en resultaatgerichtheid.

  DEKRA DEKRA DEKRA

Keurmerk kwaliteit Keurmerk kwaliteit


HKZ en NEN7510 Certificaten Dimence Groep

Kwaliteitsstatuut

Met het kwaliteitsstatuut willen wij onze visie uitdragen van wat wij vinden dat goede zorg is. De kern van kwalitatieve zorg ligt erin hoe medewerkers daar samen met de patiënt invulling aan geven. Het kwaliteitsstatuut van de Dimence Groep stelt financiers en andere toetsende instanties in staat zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van zorg zoals die door de stichtingen van de Dimence Groep wordt geboden. Het dient ook als kader voor werkafspraken binnen de instelling en/of het professioneel netwerk. 

Veilige zorg

Het onderwerp veiligheid staat bij de stichtingen van de Dimence Groep hoog op de agenda. Het is nooit af. Risicomanagement is daarbij cruciaal; mogelijke en bestaande risico’s brengen we in kaart. We houden deze risico’s scherp in het oog om in te kunnen grijpen wanneer dat nodig is. We blijven ons inzetten voor het terugdringen van dwang- en drangmaatregelen in de zorg en het continu verbeteren van de veiligheid van onze patiënten, medewerkers en bezoekers.

Privacy

Wanneer patiënten en cliënten te maken hebben met hulpverleners in de gezondheidszorg, willen zij graag volledig op hen kunnen vertrouwen. Zij kunnen ook verwachten dat hun deskundigheid op orde is en dat hun privacy beschermd is en blijft. De Dimence Groep en alle stichtingen die bij de Dimence Groep horen, houden zich daarom strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is.
In dit document vertellen wij u graag hoe wij de privacy waarborgen.

ROM

Binnen de specialistische ggz meten we het effect van de behandelingen via Routine Outcome Monitoring (ROM). Dit met het uitgangspunt om de behandeling continu te evalueren en bij te sturen. 

Gastvrij

Gastvrije zorg staat bij ons hoog in het vaandel. Wij streven ernaar dat onze patiënten en cliënten zich bij alle stichtingen welkom en gerespecteerd voelen. We richten onze zorg en werkomgeving in zoals we zelf graag geholpen en ontvangen willen worden.

Duurzaamheid 

zilverDimence Groep streeft naar een mentaal veerkrachtige wereld op basis van regionale ecosystemen. Een gezonde, leefbare natuur is onlosmakelijk verbonden met onze opdracht bij te dragen aan mentale gezondheid. In 2022 heeft Dimence Groep de visie en ambitie op duurzaamheid vastgesteld. We hebben acht duurSaamheidsthema’s waarop Dimence Groep de komende jaren het DuurSame verschil gaat maken. We richten ons op mobiliteit, gebruik van grondstoffen & energie, voeding, medicatie, vergroenen in en om gebouwen, omgaan met klimaatverandering en de natuur inzetten in de begeleiding & behandeling.

Ons doel is om natuur te benutten en niet uit te putten.

Dimence Groep heeft in maart 2023 het certificaat Milieuthermometer Zorg Zilver behaald voor alle zestien eigendomslocaties (37 gebouwen).