Transfore

Transfore is een stichting voor forensische psychiatrie in Oost-Nederland. In de forensische psychiatrie worden patiënten behandeld met psychiatrische problematiek, die grensoverschrijdend (delict)gedrag hebben vertoond of dreigen te vertonen.