Het schakelpunt voor vrijwilligerswerk, participatie en wel thuis/ wachtkracht.

WerV stimuleert en ondersteunt voor, tijdens en na behandeling bij de Dimence Groep alle vormen van vrijwilligerswerk, participatie en herstel in de maatschappij. We fungeren hierin als centraal schakelpunt en zijn beschikbaar voor alle cliënten en medewerkers van de Dimence Groep.

Binnen WerV kennen we drie hoofdthema’s; vrijwilligers, participatie en Wel Thuis/ Wachtkracht. Vanuit vier centrale regio’s; Zwolle, Almelo, Hardenberg en Deventer richten we ons op deze hoofdthema’s waarbij we regio gebonden vragen beantwoorden maar ook ondersteuning verlenen aan andere gebieden waarin de Dimence groep actief is.

Vrijwilligers

Voor alle regio’s werven we actief vrijwilligers ter ondersteuning van cliënten en cliënt activiteiten. Dit doen we vanuit de vier hoofdregio’s waarbij onze vrijwilligers coördinatoren een belangrijke verbindende schakel vormen tussen vraag en aanbod.

Van een taal- of wandelmaatje tot een vrijwilliger binnen de kliniek of werk leer centrum, voor iedere vraag zoeken we een passend antwoord en voor iedere vrijwilliger een passende plek. Inmiddels hebben we al meer dan 1350 vrijwilligers mogen verwelkomen.

Participatie

We ondersteunen cliënten in het vinden van een passende plek om voldoening uit de dag te halen en bieden waar nodig ondersteuning in het traject. Van het kopje koffie in het wijkcentrum tot een (betaalde) werkplek. Waar nodig zijn wij betrokken bij de individuele cliënt en/ of de locatie om te ondersteunen. Zo komt de cliënt op een plek die past, kijken we naar ontwikkelwensen en dragen bij aan het breed beschikbaar maken van mooie kansen.

Wel thuis/wachtkracht

Als aanvulling op de hulp die tijdens de behandeling wordt gegeven, zijn we er ook voor, tijdens en na een behandeling om te werken aan maatschappelijk herstel. Clienten van de Dimence Groep kunnen bij ons terecht met vragen op het gebied van financien, leefsituatie, het vinden van een goede daginvulling, het opbouwen van een sociaal vangnet, enz. We geven dat, soms praktische, steuntje in de rug en zorgen voor verbinding. Ons uitgangpunt: iedereen doet mee in de maatschappij en soms is daar ondersteuning bij nodig. 

WerV creëert contact, kansen en mogelijkheden. We bieden begeleiding op maat en slaan een brug tussen de zorg en de samenleving. Zo kan de cliënt doen waar hij goed in is, of gewoon leuk vindt. Leren, oefenen, meedoen en groeien. Op een plek die past.

Meer weten over WerV? Bekijk onderstaande video of ga naar www.wervdg.nl