Wat u eerst kunt proberen

Wij proberen in de zorg die wij verlenen zo goed mogelijk aan de wensen en verwachtingen van onze cliënten en patiënten te voldoen. Onbedoeld kan het toch voorkomen dat we mensen teleurstellen in de manier waarop wij ons werk doen. We gaan ervan uit dat u dit eerst bespreekt met de betrokken medewerker(s).
Ook kunt u terecht bij een andere medewerker of een teamleider/manager. Vaak leidt dit gesprek tot een oplossing.
Misschien bent u niet zelf cliënt maar naastbetrokkene. Ook dan kunt u melding maken van uw onvrede. 

Hoe en waar maak ik mijn klacht kenbaar?

Als het niet lukt om samen met de betrokken medewerker(s) tot een oplossing te komen, kan jij jouw onvrede kenbaar maken bij de klachtenfunctionaris of bij klachtencommissie. Een (interne of externe) familievertrouwenspersoon of patiëntenvertrouwenspersoon kan jou hierbij ondersteunen. Het stappenplan klachtenbehandeling laat zien welke stappen je moet doorlopen en wie daarbij kan helpen.

Uw mening, klacht, compliment is voor ons aanleiding om na te gaan of wij de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren. Wij willen graag van u leren.

Hieronder ziet u de verschillende mogelijkheden.

Klachtenfunctionaris

Maar het komt ook wel voor dat u er samen niet uitkomt. Of misschien vindt u het moeilijk om het met uw behandelaar te bespreken. Dat kan. Meld dan uw klacht aan bij de klachtenfunctionaris.

Een klachtenfunctionaris is onpartijdig en kan u informeren en adviseren over de manier waarop wij met klachten omgaan. Samen bespreekt u uw wensen en verwachtingen en zoekt u naar een oplossing voor uw onvrede. Ook kan de klachtenfunctionaris een gesprek organiseren met u en de betrokken medewerker(s) en daarbij een bemiddelende rol vervullen. Klik hier om te zien hoe u de klachtenfunctionaris kunt bereiken

Interne familievertrouwenspersoon

Hebt u als familielid of naastbetrokkene een klacht? Dan kunt u contact opnemen met de interne familievertrouwenspersoon. Zij zijn  onpartijdig en kunnen u informeren en adviseren over de manier waarop wij binnen de Dimence Groep met klachten omgaan. Samen bespreekt u uw wensen en verwachtingen en zoekt u naar een oplossing voor uw onvrede. Ook kan de interne familievertrouwenspersoon een gesprek organiseren met u en de betrokken medewerker(s) en daarbij een bemiddelende rol vervullen. De interne familievertrouwenspersoon kan op deze manier een bijdrage leveren aan de oplossing van uw probleem en het herstel van het vertrouwen. Klik hier om te zien hoe je de interne familievertrouwenspersoon kunt bereiken. 

Ondersteuning naasten door externe familievertrouwenspersoon

Bent u vader, moeder, partner of een andere belangrijke naaste van iemand:
   - die verplichte zorg ontvangt met een zorgmachtiging of crisismaatregel
   - voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid
   - die is opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven
dan kan de familievertrouwenspersoon u helpen.

De familievertrouwenspersoon biedt u:
   - Informatie
   - Advies
   - Ondersteuning
   - Bemiddeling
   - Bijstand bij een klachtenprocedure

Contactpersoon voor Dimence Groep zijn Marleen Marsman en Paula Liewes  
Ook kunt u terecht bij de advies- en hulplijn van de Stichting LSFVP (0900 333 22 22).

Marleen Marsman
Marleen Marsman
Familievertrouwenspersoon
klinieken Deventer en Zwolle
m.marsman@familievertrouwenspersonen.nl
Mijn werkdagen zijn:
maandag, dinsdag en donderdag
06 214 72400
Paula Liewes
Paula Liewes
Familievertrouwenspersoon
kliniek Almelo
p.liewes@familievertrouwenspersonen.nl
Mijn werkdagen zijn:
maandagochtend, dinsdag, donderdag en vrijdag
06-18 029 715

Patiënten vertrouwenspersoon

Misschien heb je behoefte aan ondersteuning – bijvoorbeeld bij het indienen van de klacht – of aan iemand die jouw belangen behartigt. Dan kun je een beroep doen op een van de patiëntenvertrouwenspersonen (pvp). Een pvp weet welke rechten en plichten je hebt, is in dienst van de Stichting PVP (www.pvp.nl). Ook kun je terecht bij de telefonische helpdesk van de Stichting PVP (0900 4448 888). 

Klinische en ambulante cliënten van de ggz kunnen via een chat anoniem ondersteuning krijgen van een patiëntenvertrouwenspersoon. Indien mogelijk wordt de vraag of klacht direct via de chat afgehandeld. Mocht er persoonlijke of telefonische ondersteuning nodig zijn en de cliënt gaat daarmee akkoord, dan kan dat alsnog worden geregeld. De chat is open van maandag t/m donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en is bereikbaar via www.pvp.nl.

Je kunt bij een patiëntvertrouwenspersoon terecht wanneer je:

  • te maken krijgt met verplichte zorg. Dat kan verplichte zorg in een ggz-instelling zijn, maar ook verplichte zorg die je thuis of ergens anders (ambulant) krijgt;
  • vrijwillig bent opgenomen in een ggz-instelling;
  • thuis vrijwillige zorg krijgt, maar te maken krijgt met drang of mogelijke dwang.

Bij dwang of mogelijke dwang kun je denken aan bijvoorbeeld de volgende situaties: wanneer er geen verplichte zorg wordt verleend, maar de behandelaar zegt dat hij daar wel over nadenkt. Of wanneer je onder druk gezet wordt om bepaalde zaken te doen of te laten, omdat er anders verplichte zorg voor je wordt aangevraagd.

Je kunt altijd contact opnemen met de landelijke helpdesk (0900 444 88 88 of helpdesk@pvp.nl). Bekijk het actuele overzicht van pvp's.

De pvp biedt dus geen advies en bijstand wanneer je op een andere plek dan in de instelling, bijvoorbeeld thuis (of een beschermende woonvorm) vrijwillige zorg ontvangt en er géén sprake is van drang of mogelijke dwang. Je kunt dan contact opnemen met de klachtenfunctionaris. 

Financiële klachtencommissie

Het komt ook wel eens voor dat wij een klacht ontvangen van financiële aard. Meestal gaat het dan over de factuur van een behandeling. Daarvoor hebben wij een afzonderlijke financiële klachtencommissie

Klachtencommissie

Voor bepaalde klachten kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie. Het gaat dan om een klacht in het kader van:

  • De Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz)
     
  • justitiële maatregelen in combinatie met de Wvggz
     
  • overige wetgeving waaronder: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), Jeugdwet en Wet langdurige zorg (Wlz)


De klachtencommissie bestaat uit mensen met een verschillende achtergrond, die niet in dienst van of werkzaam voor Dimence Groep zijn. De klachtencommissie is onafhankelijk en werkt volgens een formele procedure die in een regeling is vastgelegd. Hierin staan voorschriften over de samenstelling en de werkwijze van de commissie.

Alle klachtenregelingen van de Klachtencommissie kunt u hieronder vinden. 

•    Bent u gedwongen opgenomen of ontvangt u verplichte zorg onder de Wet Verplichte ggz: 
     klik hier voor de Klachtenregeling Wvggz 


•    Bent u opgenomen zonder een (juridische) machtiging of maatregel: 
     klik hier voor de Klachtenregeling Wkkgz 

Een compliment

Maar misschien wilt u helemaal niet een klacht indienen, maar juist zeggen dat u heel u erg blij of tevreden bent en wilt u ons een compliment geven. Dat horen we ook graag.

Uw mening, klacht, compliment is voor ons aanleiding om na te gaan of wij de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren. Wij willen graag van u leren.

Klachtenformulier

We zijn ons ervan bewust dat er bij het lezen van deze pagina veel informatie op u afkomt. Bij wie moet ik nu zijn en hoe moet ik het allemaal regelen? Er zijn immers verschillende manieren om een klacht te melden. Om het u makkelijker te maken, hebben wij één digitaal formulier ontworpen. U kunt daar uw klacht of compliment melden. Deze melding komt bij de klachtenfunctionaris terecht en zij zorgt dat uw klacht op de juiste plek terecht komt. Maar u bent natuurlijk vrij om ons ook te bellen, te mailen of te schrijven. Zie daarvoor de pdf met nuttige adressen. Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met de financiële klachtencommissie of de Klachtencommissie.

Meer informatie

Door de invoering van de Wet verplichte ggz per 1 januari 2020 zijn er verschillende klachtenreglementen die van toepassing kunnen zijn;


•    Bent u gedwongen opgenomen of ontvangt u verplichte zorg onder de Wet Verplichte ggz:  
     klik hier voor de Klachtenregeling Wvggz 


•    Bent u opgenomen zonder een (juridische) machtiging of maatregel:  
     klik hier voor de Klachtenregeling Wkkgz 


•    Voor financiële klachten:  
      klik hier voor het reglement Financiële klachten


•    Voor alle verdere informatie over klachtenbehandeling:  
      klik hier voor de Brochure ‘Als u niet tevreden bent’

Wvggz uitspraken klachtencommissie

Uitspraken 2024

Uitspraak 25 januari 2024

Uitspraak 29 januari 2024

Uitspraak 1 februari 2024

Uitspraak 19 februari 2024

Uitspraak 1 mei 2024

Uitspraak 13 mei 2024

Uitspraak 14 mei 2024

Uitspraken 2023

Uitspraak 23 maart 2023

Uitspraak 13 juni 2023

Uitspraak 20 juni 2023

Uitspraak 4 juli 2023

Uitspraak 26 juli 2023

Uitspraak 4 oktober 2023

Uitspraak 12 december 2023

Uitspraak 20 december 2023

Uitspraken 2022

Uitspraak 11 januari 2022

Uitspraak 17 februari 2022

Uitspraak 24 februari 2022

Uitspraak 5 april 2022

Uitspraak 16 augustus 2022

Uitspraak 12 september 2022

Uitspraak 13 september 2022

Uitspraak 8 november 2022

Uitspraak 29 november 2022

Uitspraken 2021

Uitspraak 12 januari 2021

Uitspraak 28 mei 2021

Uitspraak 28 mei 2021 (2)

Uitspraak 5 oktober 2021

Uitspraak 5 oktober 2021 (2)

Uitspraak 1 november 2021

Uitspraak 19 november 2021

Uitspraken 2020

Uitspraak 9 december 2020

Uitspraak 22 december 2020