De Kern

De Kern maatschappelijke dienstverlening biedt hulp bij vragen of problemen waar mensen alleen niet uitkomen. Daarvoor bieden we  algemeen maatschappelijk werk, school- en bedrijfsmaatschappelijk werk, sociaal raadslieden en groepswerk. De hulpverlening van De Kern is vrijwillig, dichtbij en gratis.