Cliëntmedezeggenschap binnen de Dimence Groep - Omdat jij er toe doet!

Binnen de Dimence Groep zijn vier medezeggenschapsraden van cliënten actief:

  • Cliëntenraad Stichting Dimence
  • Adviesraad Cliëntenbelangen Maatschappelijke Dienstverlening (de Kern/Jeugd ggz/ WijZ Welzijn)
  • Cliëntenraad Mindfit
  • Patiëntenraad Transfore
     

Al deze raden behartigen de collectieve belangen van cliënten/patiënten/klanten. Zij houden zich onder andere bezig met de inspraak van en de informatievoorziening aan cliënten over wachttijden, kwaliteit van de geleverde zorg en knelpunten binnen de behandeling. Zij hebben regelmatig contact met hun achterban en de medewerkers en directies van de verschillende stichtingen.

De vier raden werken samen in de centrale cliëntenraad. Deze raad heeft regelmatig overleg met de raad van bestuur.

Meer info vind je op https://www.clientenradendimencegroep.nl/