Folder Rookvrije Dimence Groep (per 1 juli 2023)

Download

Lees hier De 70 mythes over tabaksverslaving.pdf

Waarom wordt de Dimence Groep rookvrij?

Elk jaar sterven er 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. De levensverwachting van rokers is 13 jaar korter dan van niet rokers. Bovendien is roken een belangrijke oorzaak voor een aanzienlijke korte levensverwachting voor cliënten en patiënten met psychiatrische problemen. Zij roken meer en vaker dan gemiddeld: het percentage rokers ligt naar schatting twee tot vier keer zo hoog als in de algemene bevolking. Roken kan daarnaast een ongunstig effect hebben op het beloop van psychische stoornissen en kan de werking van bepaalde psychofarmaca beïnvloeden. 
Werken en verblijven in een rookvrije omgeving voorkomt gezondheidsrisico’s van meeroken voor medewerkers en cliënten en patiënten en draagt bij aan een gezonde leefstijl.
Door de ondertekening van het preventieakkoord voor een rookvrije ggz in 2025 dragen we bij aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om te komen tot een rookvrije generatie.

Wat is het rookbeleid van de Dimence Groep?

De Dimence Groep is rookvrij voor medewerkers, cliënten/patiënten en bezoekers. Er wordt niet meer gerookt in de gebouwen en op de terreinen en bij de entrees hiervan. We ondersteunen patiënten, cliënten en medewerkers om te komen tot een gezonde leefstijl waarvan stoppen met roken een belangrijk onderdeel is.

Wat zijn de misverstanden over roken?

Wat zijn de juridische kaders?

Tabaks-en rookwarenwet
Het is verplicht om in een gebouw of inrichting, in het belang van de volksgezondheid, dat gebruikt wordt door een instelling of vereniging voor gezondheidszorg een rookverbod in te stellen.
Het handhaven van het rookverbod is op basis van de Tabaks- en rookwarenwet op alle plekken in de organisatie mogelijk ondanks de in het Tabaks- en rookwarenbesluit genoemde uitzonderingen ‘inbreuk op persoonlijke levenssfeer’ en ‘roken in de open lucht’.

Vanaf 1 juli 2021 is het niet meer toegestaan om een rookruimte te faciliteren binnen een ggz-instelling.
Werkgevers zijn verplicht een rookverbod in te stellen en te handhaven in een ruimte, gebouw of inrichting waar een werknemer zijn werkzaamheden verricht.
 

Arbowet en algemene leveringsvoorwaarden ggz
De Dimence Groep is verplicht werknemers een gezonde en veilige werkplek te bieden.

Burgerlijk wetboek
De werkgever moet er voor zorgen dat de werknemer geen schade lijdt tijdens de uitoefening van de werkzaamheden. Dit brengt met zich mee dat de werkgever verplicht is de werknemer te beschermen tegen tabaksrook.

Voor wie geldt het rookverbod?

Het lijkt nu net of het rookvrij maken van de organisatie een doel op zich is en vooral speelt bij de klinische settingen. Dit is zeker niet het geval. Ook als je af en toe bij de Dimence Groep komt mag je niet roken in de gebouwen, op de terreinen en bij de ingang.
We zien het als een belangrijke taak om alle cliënten/patiënten te ondersteunen bij een gezonde leefstijl/overwinnen van een verslaving.

Wat zijn goede informatieve sites?

www.rookvrijegeneratie.nl
Samen op weg naar een rookvrije generatie
Rookvrij opgroeien willen wij vanzelfsprekend maken. Ieder kind dat geboren wordt, moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. Onze ambitie is dat er in 2035 een Rookvrije Generatie is – kinderen die in 2017 geboren zijn, zijn dan 18 jaar. Deze kinderen groeien rookvrij op en gaan zelf niet roken. De wereld wordt rookvrij. Wen er maar aan.


www.ikstopnu.nl
Op deze site vind je alle informatie als je wilt stoppen met roken.

Waar kun je ondersteuning krijgen met stoppen met roken?

Vraag aan je behandelaar welke mogelijkheden er voor jou zijn? En welke ondersteuning de Dimence Groep voor jou kan bieden.

Wil je zelf aan de slag, weet dan dat veel zorgverzekeringen begeleiding of coaching vergoeden om te Stoppen met roken. Voor kort Stoppen met roken advies inclusief hulpmiddelen kun je terecht bij de huisarts. Voor uitgebreidere Stoppen met roken programma’s kun je terecht bij door jouw zorgverzekering gecontracteerde zorgaanbieders. Kijk hiervoor bij je eigen zorgverzekering.
Vanaf 2020 wordt er geen beroep meer gedaan op het eigen risico.

www.puurrookvrij.nl (rijksoverheid)
Wil jij je gezonder voelen? En meer geld overhouden voor leuke dingen? Kies dan voor een rookvrij leven. Jouw 2023 is PUUR rookvrij.  Hier helpen we je om gestopt te blijven en ontdek je alle voordelen, welke ontwenningsverschijnselen je kunt verwachten en hoe je PUUR kunt worden op jouw manier. Wat wordt jouw stopdatum en welke stopmethode past bij jou?

Zelfhulpmodule Minddistrict ‘Stoppen met roken’
Alle cliënten en gebruikers van diensten van de Dimence Groep, die een account hebben van Minddistrict, kunnen zelfstandig (zonder tussenkomst van de behandelaar), gebruik maken van de zelfhulpmodule ‘Stoppen met roken’ van Minddistrict.
Voor cliënten of gebruikers van diensten die nog geen Minddistrict-account hebben kan de behandelaar een account aanmaken.
De module is ontwikkeld voor volwassenen die hun rookgedrag willen aanpakken en willen stoppen met roken. Op deze manier worden praktische handvatten gegeven om te ondersteunen bij het stoppen met roken.
De ‘Stoppen met roken” module behandelt meerdere onderwerpen die relevant zijn bij het stoppen met roken. Denk aan de analyse van het rookgedrag, het in kaart brengen van risicosituaties en het aanpakken van vervelende gedachten. In elke sessie krijgt de cliënt informatie, leest de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat aan de slag met een of meerdere oefening(en). Aan het eind van de module heeft de cliënt de handvatten om het roken vervangen door plezierige activiteiten. Hij of zij heeft praktische adviezen om beter om te gaan met trek en sociale druk. Ook heeft hij of zij verschillende vaardigheden aangeleerd om lastige situaties in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Vraag hiervoor ook je behandelaar.