WijZ

WijZ biedt welzijnswerk in vele vormen, waaronder activiteiten in de wijk, diensten bij de mensen thuis, jongerenwerk en opbouwwerk.  Veel van dit werk wordt uitgevoerd door of in samenwerking met vrijwilligers.  Het welzijnswerk inspireert mensen om hun talenten en mogelijkheden te gebruiken. Daardoor vinden zij balans in hun leven en kunnen zij betekenis hebben voor anderen.