Verwijzen

Wanneer kunnen mensen verwezen worden naar de ggz? Het verwijsmodel van de Dimence Groep maakt in één oogopslag duidelijk welke stichting van de Dimence Groep het best passende zorgaanbod heeft voor een persoon. Ook laat het zien hoe mensen naar de Dimence Groep verwezen kunnen worden.