Foto
Image
J.W. Boomkamp
Naam
De heer drs. J.W. Boomkamp
Functie
Voorzitter
Foto
Image
J. Haringsma
Naam
De heer drs. J. Haringsma RA
Functie
lid
Foto
Image
G.A. van Essen
Naam
De heer dr. G.A. van Essen
Functie
lid
Foto
Image
R.M. Kamphuis
Naam
Mevrouw drs. R.M. Kamphuis
Functie
lid
Foto
Image
M. Kinket-Breshamer
Naam
Mevrouw ir. M. Kinket-Breshamer
Functie
Vicevoorzitter
Foto
Image
A.J. Kleinlugtenbeld
Naam
De heer A.J. Kleinlugtenbeld MHA
Functie
lid

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid dat wordt uitgevoerd door de raad van bestuur. Ook ziet de Raad van Toezicht toe op een goed functioneren van de raad van bestuur. Daarnaast is de Raad van Toezicht belast met de benoeming, beoordeling, honorering en ontslag van de raad van bestuur.

De Raad van Toezicht heeft statutair de bevoegdheid om een aantal belangrijke besluiten van de raad van bestuur goed te keuren, zoals het meerjaren beleidsplan, de begroting en de jaarrekening.

Interview Raad van Toezicht - juni 2020

Interview met de voorzitter en vice-voorzitter (juni 2020): “Niet altijd zichtbaar maar wel dichtbij staand …”

Download

'Visie op toezicht houden'

Notitie van de Raad van Toezicht en raad van bestuur van de Dimence Groep waarin de toezichtvisie is uitgewerkt (2020). 

Download

Samenstelling en nevenfuncties RvT 2022

Download

Reglement Raad van Toezicht (aug. 2021)

Download

Vacature lid Raad van Toezicht Dimence Groep per 1 januari 2023

De Raad van Toezicht van Dimence Groep ziet toe op de strategie, de kwaliteit van zorg en de bedrijfsvoering van het concern, alsook op het goed functioneren van het tweehoofdig bestuur. De raad heeft statutair de bevoegdheid om een aantal belangrijke besluiten van de raad van bestuur goed te keuren, zoals de meerjaren koers, de begroting en de jaarrekening.

De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden, inclusief de voorzitter en vicevoorzitter. De huidige voorzitter van de Auditcommissie vertrekt per 1 januari 2023 vanwege het bereiken van het einde van zijn maximale zittingstermijn.

Binnen de ervaren raad is ruimte voor een startende toezichthouder maar een ervaren toezichthouder past zeker ook, kennis van de financiering vanuit lokale overheden is een pré.

Procedure
Dimence Groep laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door vòòr 10 oktober een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com.
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen op 020-7267270.

Planning
Belangstellenden vragen wij rekening te houden met de volgende datum voor de selectiegesprekken: - Woensdagochtend 2 november tussen 9.00 en 13.00 uur.

Lees hier verder voor meer informatie