ANBI status Dimence Groep

Naam
Stichting Dimence Groep

Publiek bekende naam
Dimence Groep
 
RSIN
8188.44.139

KvK
08167519

Contactgegevens
Naam: Stichting Dimence Groep
Adres: Nico Bolkesteinlaan 1
Postcode: 7416 SB
Telefoonnummer: 0570 639 600
 
Bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden
De raad van bestuur is belast met de besturing van de Dimence Groep en daarin eindverantwoordelijk. Ook vormt zij het bestuur van de dochterstichtingen. De raad van toezicht houdt o.a. toezicht op het beleid dat wordt uitgevoerd door de raad van bestuur en ziet zij toe op een goed functioneren van de raad van bestuur.
Bestuurssamenstelling
Raad van Toezicht
 
Beleidsplan, beloningssysteem, verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Medewerkers conform CAO GGZ 2017-2019.
Voor informatie over de bezoldiging van onze bestuurders verwijzen we u naar paragraaf 2.1.10, onderdeel 27 (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), van de geconsolideerde jaarrekening 2018 Dimence Groep.