Naam
Stichting Dimence Groep

Publiek bekende naam
Dimence Groep
 
RSIN
8188.44.139

KvK
08167519

Contactgegevens
Naam: Stichting Dimence Groep
Adres: Nico Bolkesteinlaan 1
Postcode: 7416 SB
Telefoonnummer: 0570 639 600
 
Bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden
De raad van bestuur is belast met de besturing van de Dimence Groep en daarin eindverantwoordelijk. Ook vormt zij het bestuur van de dochterstichtingen. De raad van toezicht houdt o.a. toezicht op het beleid dat wordt uitgevoerd door de raad van bestuur en ziet zij toe op een goed functioneren van de raad van bestuur.
Bestuurssamenstelling
Raad van Toezicht
 
Beleidsplan, beloningssysteem, verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Medewerkers conform CAO GGZ 2021-2024
Voor informatie over de bezoldiging van onze bestuurders verwijzen we u naar paragraaf 2.1.10, onderdeel 27 (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), van de geconsolideerde jaarrekening 2021 Dimence Groep.

ANBI publicatieformulier 2022

Download

Bestuursverslag 2022

Download

ANBI publicatieformulier 2021

Download

Bestuursverslag 2021

Download

Jaarrekening 2021

Download

Jaarrekening 2020

Download

Bestuursverslag 2020

Download

Jaarrekening 2019

Download

Bestuursverslag 2019

Download

ANBI Beleidsplan Dimencegroep - juni 2019

Download

Jaarrekening 2018 Dimence Groep

Download

Bestuursverslag 2018 Dimence Groep

Download

Jaarrekening 2017 Dimence Groep

Download

Jaarrekening 2016 Dimence Groep

Download

Jaardocument 2015 Dimence Groep

Download

Jaardocument 2014 Dimence Groep

Download

Jaardocument 2013 Dimence Groep

Download