Artikeldatum

Aanleveren en Gebruik van Gegevens

Hieronder vind je informatie over het aanleveren en gebruiken van gegevens in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Deze gegevens zijn van groot belang voor het verbeteren van de zorg die je ontvangt en voor het maken van weloverwogen keuzes. We leggen uit wat er verandert, hoe je privacy wordt beschermd en wat dit betekent voor je behandeling.

1. Je bezwaren worden gerespecteerd Als je bezwaar hebt tegen het delen van bepaalde informatie, kun je dit aangeven bij je behandelaar. Die neemt het bezwaar op in het behandeldossier. Je kunt hiervoor een privacyverklaring ondertekenen. De gegevens over de zorgvraagtypering en over de diagnose komen dan niet op de factuur terecht en worden niet aan de NZa aangeleverd. 

2. Waarom worden gegevens aangeleverd? Alle zorgaanbieders in de ggz en forensische zorg delen informatie over de zorg die ze bieden met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit helpt de zorg te verbeteren en zorgt ervoor dat je behandeling beter aansluit bij je behoeften.

3. Wat voor gegevens worden gedeeld? De gegevens die worden gedeeld bevatten informatie op patiëntniveau, maar zonder direct identificeerbare kenmerken zoals naam, geboortedatum, enzovoort. Deze gegevens zijn belangrijk om te begrijpen welke zorg nodig is en hoe deze kan worden verbeterd.

4. Wachttijden inzichtelijk maken Het is van belang dat je snel de juiste zorg kunt vinden. Daarom publiceren alle ggz-aanbieders, dus ook Dimence Groep, hun wachttijden zodat je kan zien waar je snel terecht kan. Deze wachttijden worden verzameld en gepubliceerd, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken.

5. Je privacy is beschermd Jouw privacy is van groot belang. De gegevens die worden gedeeld zijn geanonimiseerd, wat betekent dat je persoonlijke gegevens niet direct herleidbaar zijn. Dit is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Wat verandert er vanaf 1 juli 2023? Vanaf 1 juli 2023 wordt het verplicht om gegevens over de zorgvraagtypering te delen. Dit helpt om beter inzicht te krijgen in welke zorg patiënten met vergelijkbare problemen nodig hebben. Deze gegevens worden zorgvuldig verwerkt en je privacy blijft gewaarborgd.

7. Eerlijke vergoedingen voor zorg De gegevens die worden gedeeld, helpen ook om eerlijke vergoedingen voor zorg mogelijk te maken. Dit betekent dat de zorgverleners beter kunnen bespreken wat nodig is voor jouw behandeling en hoe dit financieel ondersteund kan worden.

Je kunt ook meer informatie vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.