Artikeldatum

Biodiversiteit op Brinkgreven

Dat het niet best staat met de biodiversiteit horen wij met regelmaat. Je zal er moe van kunnen worden of de kop in het zand willen steken van alle negatieve nieuws. Maar wij kiezen voor positiviteit en vooruitgang! 

Als je iets wil beschermen, moet je weten waar je moet beginnen. Het aanplanten van inheemse, nectarrijke beplanting is zeker een goede begin. De basis van een langdurige aanpak die tot succes leidt is om de huidige situatie in kaart te brengen door de monitoren en te (blijven) meten. En dat is precies wat de Dimence Groep sinds 2023 doet, samen met de Koninklijke Ginkel Groep als onderhoudspartij en adviserend op het gebied van ecologisch beheer, duurzaamheid op het terrein en biodiversiteit.

Een kudde schapen begraasd het terrein Brinkgreven in Deventer

In de afgelopen maanden hebben verschillende terreinen van de Dimence Groep locaties een nieuwe groene inrichting  gekregen. Hierbij worden de bestaande structuren versterkt en aangevuld en creëren wij middels de beplanting meer schuilmogelijkheden, nectar en bessen als voedsel voor insecten en vogels en mooie oevervegetaties als biotoop voor talrijke soorten planten en dieren. 

Voor het terrein Brinkgreven in Deventer is een ecologisch beheerplan opgesteld, waarin er maximaal rekening gehouden word met het versterken van de biodiversiteit. Voorbeelden hiervan zijn gefaseerd, extensief maaien in combinatie met begrazing door schapen, het toepassen van inheemse kruidenvegetaties, aanplanten van stinzenbollen en bosplantsoen en (her)aanplanten van plantvakken met nectarrijke vaste planten. De uitvoering hiervan is soms lastig te combineren met bijvoorbeeld de veiligheid op het terrein. Het is leuk om op zoek te gaan naar een mooie middenweg, die in toekomst mogelijk ook voor andere locaties overgenomen kan worden.

Natuurlijke bloembollen zoals deze paarse krokussen bieden nectar aan voro de eerste, vroege hommels in het voorjaar, wintergroene hagen en heesters bieden veiligheid en nestgelegenheid voor vogels. Foto genomen op de locatie Velduil in Raalte.In 2023 heeft Lena Grunicke, natuurtechnisch adviseur bij de Ginkel Groep en NL Terreinlabel expert de terreinen van alle locaties op hun huidige ecologische waarde en de kansen getoetst. Naast de meetlat biodiversiteit in de praktijk van het IPC De Groene Ruimte is op Brinkgreven ook met de methodiek van Nl Greenlabel,  het  NL Terreinlabel,  naar de terreinen gekeken. De Meetlat Biodiversiteit in de Praktijk kijkt naar de volgende biodiversiteitsthema’s: De bosgemeenschap en structuurvariatie op het terrein, aanwezigheid van gradiënten en water, de aanwezende type beplanting en hun ecologische waarde en de aanwezigheid van schuilplaatsen en verplaatsingsmogelijkheden voor de lokale fauna. Het NL Terreinlabel kijkt naast het thema biodiversiteit ook op andere onderdelen van het duurzame terrein zoals energie, sociale cohesie, beheer en (verkeers)veiligheid.Volwassen bomen hebben niet alleen een enorme waarde voor de biodiversiteit maar bieden ook talrijke andere ecosysteemdiensten. Deze monumentale eik op Brinkgreven (Deventer) is een inheemse boomsoort die leefruimte biedt voor meer dan 400 inheemse soorten insecten.

Vooral Brinkgreven in Deventer heeft door de grote oppervlakte en historische inrichting met vijvers, veel oude bomen en gevarieerde structuren op het terrein een hele goede score behaald. Maar ook op kleinere locaties, deels ook in versteend stedelijk gebied zijn positieve elementen zoals wintergroene hagen en klimplanten aan de gevels aanwezig. Net zo vaak als het over biodiversiteit gaat geldt ook voor de terreinen van Dimence Groep: Niet overal kan alles, maar je kan overal wel wat doen! En een lagere, huidige score betekent alleen nog maar meer onbenutte mogelijkheden.

Staand en liggend dood hout is een natuurlijk insectenhotel en is een geheel ecosysteem met schimmels, paddenstoelen, mossen, korstmossen, kevers, insecten…- Afgelopen maanden zijn er al verschillende resultaten uit deze twee tools gerealiseerd zoals groene eilanden om de waterkwaliteit te verbeteren en voor meer schuil- en nestgelegenheden op Brinkgreven. Indien er een groot terrein aanwezig is met veel ruimte voor groen, is het toevoegen van inheemse beplanting en grote bomen een ideale begin van een biodiverse inrichting. Op een terrein met een groot aandeel gebouwen en parkeerplaatsen, is er vaak toch veel mogelijk aan het gebouw zelf, denk aan groene daken en gevels, geveltuintjes of nestkasten voor vogels en vleermuizen.

Het succes van alle genomen maatregelen staat en valt met deskundig beheer en een lange termijn visie. Hieraan werken wij samen voor een groene, gezonde en biodiverse leef- en werkomgeving op de terreinen van Dimence.

Wil jij thuis in je eigen tuin ook iets doen voor om de biodiversiteit een steuntje in de rug te geven? Denk dan bijvoorbeeld aan de vier thema’s van de meetlat:

 • Structuurrijkdom en bosgemeenschap
  • Minder vaak maaien of een stukje gazon laten staan zodat de kruiden in bloei komen
  • Is er misschien ruimte voor een boom in de tuin? Van inheemse bomen profiteren de vogels en insecten, maar van een fruitboom profiteer jijzelf ook!
 • Gradiënten en water
  • Ook een klein beetje open water in vorm van een waterschaal, kuip of natuurlijke vijver geeft de optie voor vogels om te badderen, insecten en vogels kunnen drinken en tegelijkertijd koel je lekker af op hete dagen. Een echte win-win.
 • Beplanting
  • Kies in plaats van eenjarige planten voor gifvrije of biologische gekweekte vaste beplanting die elk jaar terug groeit. Zo heb jij minder werk en zijn er veel minder ressources nodig. 
  • Inheemse kruiden en vaste planten zijn heel waardevol voor de fauna, je kan ze zelf zaaien, heel makkelijk.
  • Zelf op een kleine balkon is eetbare beplanting mogelijk zoals frambozen en aardbeien uit een pot of een kleine moestuinbak met bloeiende munt en citroenmelisse! Dat ruikt zo lekker!
 • Schuilplaatsen en verplaatsingsmogelijkheden
  • Een vogelkastje voor mezen heeft heel weinig ruimte nodig en een misschien heb je zelf een gevel waar je een kastje voor huismussen, gierzwaluwen of vleermuizen opgehangen kunnen worden. De kers op de taart voor je biodiverse tuin of balkon!