Artikeldatum

Werk Leer Centrum (WLC) gaat IT gerelateerde afvalstromen op een duurzame manier verwerken

Interview met: Marco in ’t Hof- Teamleider a.i.  WLC Deventer/Almelo en Wim Knevel – senior medewerker Servicedesk ICT

De IT afdeling van Dimence Groep produceert een gestage stroom aan technologisch afval zoals oude computers, schermen maar ook zogenaamd “low tech” afval zoals verpakkingsmaterialen en tassen voor laptops.
Omdat we zo duurzaam mogelijk willen omgaan met onze grondstoffen hebben we gezocht naar een milieuvriendelijke oplossing waarbij hergebruik mogelijk is. 
Tevens is gekeken of participatie van cliënten in dit proces mogelijk was zodat er gelijk werkervaring opgedaan kan worden.

Levenscyclus IT

De levenscyclus van IT middelen zijn in grofweg drie delen in te delen, de inkoop van artikelen, het gebruik ervan en na gebruik de afvoer ervan. Er is getracht om zo efficiënt mogelijk de toekomstige afvalstroom te managen wat al begint aan de inkoop kant.

Op dit moment sturen wij technologisch afval naar In Balans, maar zij kunnen de werkstroom niet meer aan. Daarom zijn Mike ten Westenend, clusterhoofd Facilitair, en Marco in ’t Hof, teamleider WLC Deventer, met elkaar in contact gekomen om het verwerken van dit technologische afval door cliënten te laten doen.

Cliëntparticipatie

Team Duurzaam werken is samen met het WLC bezig met de opzet van een milieustraat op terrein Brinkgreven. Het WLC gaat hier ook een steentje aan bijdragen door bepaalde werkzaamheden door cliënten te laten doen. Het verwerken van de IT middelen sluit hier goed bij aan.

Het Werk Leer Centrum biedt de mogelijkheid deel te nemen aan verschillende activiteiten die bijdragen aan het herstel van onze cliënten. Zij doen sociale contacten op en werken op eigen tempo aan persoonlijke leerdoelen. Daarbij kiezen cliënten activiteiten die het beste bij hen passen en ondersteunend zijn aan hun ontwikkeling.

Om deze afvalstroom zo efficiënt mogelijk te managen zijn de cliënten van de dagbesteding van het WLC Deventer vanaf maandag 8 mei gestart met deze werkzaamheden.

Het is een nieuw aanbod maar Marco denkt zeker dat hier behoefte aan is. Het is gestructureerd werk en er ligt geen druk op; zogenaamd stopwerk. Het zijn niet alleen afvalstromen maar er wordt ook gekeken wat er opnieuw gebruikt kan worden, zoals laptoptassen en kabels. De laptoptassen worden nagekeken op defecte ritsen en eventueel op vlekken en dergelijk. Alles wat opnieuw inzetbaar is komt terug bij de inkoopkant.

Kabels worden door het WLC gesorteerd op type en op lengte. Een medewerker van de Servicedesk ICT bepaald dan welke weer inzetbaar zijn en de overige kabels worden door het WLC afgevoerd naar een opkoper (hergebruik van het koper in de kabels), dit is dan extra inkomsten voor het WLC en op die manier kunnen zij af en toe iets extra’s doen voor cliënten.

De afvalverwerker zorgt ervoor dat alle data dragers worden gewist of vernietigd en zal dit ons middels een gecertificeerde datavernietiging garanderen en hiermee is geborgd dat er geen data van ons bedrijf ongewenst verspreid wordt.

Aantallen

Het is nog onbekend om hoeveel afval het gaat en daarom is vooralsnog alleen bij WLC Deventer belegd. Mocht het aanbod te hoog zijn dan kan WLC Almelo er bij betrokken worden. De verwachting is dat er 1 á 2 rolcontainers per 4 weken verwerkt zal worden met technologisch afval. Dit is een tussenoplossing voordat de milieustraat definitief is ingericht. Een win-win situatie: afval scheiden op een duurzame manier en creëren van werkervaring voor onze cliënten. Het WLC heeft contacten met een afvalverwerker die deze producten zo milieuvriendelijk en binnen de gestelde eisen kan afvoeren.

Sinds kort is het WLC in het bezit van een 3D printer. Ze zijn met elkaar de mogelijkheden van deze printer aan het ontdekken. Het WLC is altijd op zoek naar nieuw en uitdagend werk en willen ook bijdragen aan duurzaamheid. Een deel is van de werkzaamheden is ook gericht op dienstverlening. Mocht je zelf ook bepaalde  werkzaamheden willen uitbesteden, denk dan aan het WLC!.

Mocht je meer informatie willen, stuur dan een mailtje naar Marco in t Hof van het WLC via m.inthof@dimence.nl 

Ook tonen als blog
Off